Niềm tự hào của GPA

Giấc mơ Mỹ nằm trong tầm tay của mọi học sinh biết nỗ lực và cố gắng. GPA Counseling vinh dự đồng hành cùng các em trong hành trình chinh phục giấc mơ ấy. Thành công của các em là niềm tự hào lớn lao của chúng tôi. Và niềm vui ấy là trọn vẹn nhất khi tất cả các em, mỗi bạn một cá tính, một sở trường, một câu chuyện, đều đạt được ước mơ của mình.

Nguyễn Vân Anh

Columbia University (#5 NU)
Khóa 2015 - 2016
IELTS: 7.5
 

Mai Trọng Trường:

Johns Hopkins University (#10 NU)
Khóa 2015 - 2016
SAT: 2030
TOEFL: 112
 

Lê Minh Thủy

Vassar College
(#12 LAC)

Khóa 2016 - 2017
SAT: 2270
IELTS: 8.5
Học bổng: 5.3 tỷ đồng/4 năm
 

Nguyễn Tùng Nam

Colgate University
(#12 LAC)

Khóa 2016 - 2017
ACT: 35
TOEFL: 118
Học bổng: 4.8 tỷ đồng/4 năm
 

Nguyễn Trà My

Bryn Mawr College
(#31 LAC)

Khóa 2015 - 2016
SAT: 2310
IELTS: 8.0
Học bổng: 4.6 tỷ đồng/4 năm

Bùi Khánh Nam

Union College
(#38 LAC)

Khóa 2015 - 2016
SAT: 2080
TOEFL: 100
Học bổng: 4 tỷ đồng/4 năm
 

Trần Quế Nhi

Case Western Reserve University (#37 NU)
Khóa 2015 - 2016
SAT: 2010
TOEFL: 109
Học bổng: 3.6 tỷ đồng/4 năm
 

Cao Nhật Long

St. Olaf College
(#53 LAC)

Khóa 2015 - 2016
SAT: 2100
TOEFL: 112
Học bổng: 4 tỷ đồng/4 năm
 

Nguyễn Đăng Hiếu

University of Rochester
(#32 LAC)

Khóa 2016 - 2017 
ACT: 31
TOEFL: 97
Học bổng: 4.3 tỷ đồng/4 năm
 

Ng Phương Thảo

Kenyon College
(#27 LAC)

Khóa 2016 - 2017
ACT: 31
TOEFL: 111
Học bổng: 4.5 tỷ đồng/4 năm
 

Nguyễn Hà Anh

Dickinson College
(#41 LAC)

Khóa 2016 - 2017
SAT: 1460/1600
TOEFL: 108
Học bổng: 4.5 tỷ đồng/4 năm

 

Johnny Nguyễn

University of Southern California
(#23 NU)

Khóa 2016 - 2017
SAT: 1240/1600
 Đặt lịch tư vấn