Khoa Học Kỹ Thuật - STEM

STEM viết tắt cho chữ đầu của các ngành Science (khoa học tự nhiên), Technology (công nghệ), Engineering (kỹ thuật) và Mathematics (toán học) .  STEM đặc biệt phù hợp với sinh viên mạnh về các môn tự nhiên và yêu thích lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ.  
 
Một số ngành tiêu biểu thuộc khối STEM: Computer Science ( Khoa học máy tính), Mechanical Engineering ( Kỹ sư cơ khí) , Civil Engineering ( Kỹ sư dân dụng), Information Technology ( Công nghệ thông tin), Chemical Technology ( Công nghệ hóa học) , Applied Maths ( Toán ứng dụng),...
 
Với những lợi thế như môi trường học tập năng động với nền khoa học, công nghệ, kỹ thuật phát triển đứng đầu thế giới - việc làm thu nhập cao - cơ hội ở lại lâu hơn sau tốt nghiệp hoặc định cư tại Mỹ , du học ngành STEM đã trở nên vô cùng hấp dẫn trong con mắt du học sinh quốc tế trong những năm gần đây. 


Tin liên quan:Đặt lịch tư vấn