Tin du học

18/08/2018

Phân biệt Institute, College và University

Cùng tìm hiểu về sự khác biệt cơ bản giữa Institute, College, University trong hệ thống giáo dục Mỹ

Xem thêm
06/08/2018

Trần Thủy Tiên - Du học Mỹ trong Tôi là gì?

Chia sẻ cảm nhận của Thủy Tiên về du học Mỹ trong Tôi là gì?

Xem thêm
04/08/2018

Hoàng Thục Trang - Du học Mỹ trong Tôi là gì?

Chia sẻ cảm nhận của Thục Trang (Học sinh xây dựng hồ sơ Du học chiến lược tại GPA) về du học Mỹ và những điểm nhấn qua 2 năm học tại Mỹ của Trang.

Xem thêm
25/07/2018

GPA Major Fair 2018- Triển Lãm Du Học theo Ngành - GPA Major Fair 2018

Triển lãm các trường Đại học Mỹ Top 100 theo 3 khối ngành: Business, STEM, và Social Science

Xem thêm


Đặt lịch tư vấn