Hệ thống giáo dục tại Mỹ

Hệ thống bảng điểm và lịch học tại các trường ở Mỹ

12-04-2016

Những điểm khác biệt cơ bản giữa hệ thống sắp xếp lịch học, khóa học, các hệ thống tín chỉ và chấm điểm tại Mỹ so với tại Việt Nam

Chi tiết

Trường Công, trường Tư và Cao đẳng cộng đồng tại Mỹ

31-03-2016

Cùng tìm hiểu về những điểm khác biệt cơ bản giữa trường công, trường tư và cao đẳng cộng đồng tại Mỹ qua bài viết sau đây!

Chi tiết

GPA Counseling: Giáo dục đại cương

20-02-2016

Giáo dục Khai phóng (Liberal Arts) là một khái niệm không còn mấy xa lạ với học sinh du học Mỹ. Hãy cùng tìm hiểu thêm về hệ thống này qua bài viết dưới đây

Chi tiết

GPA Counseling: Hỗ trợ Du học thạc sỹ và Tiến sỹ tại Mỹ

12-01-2016

Du học Thạc sỹ, Tiến sỹ tại Mỹ có thể mở ra những cơ hội rất thuận lợi cho các bạn sinh viên Việt Nam vừa mới tốt nghiệp. GPA sẽ giúp bạn thực hiện điều này

Chi tiết

Công ty cổ phần Golden Path Academics Việt Nam

Trụ sở chính - Hà Nội:
Địa chỉ: Văn phòng GPA, Lô 10 – 11, Tầng 4, Tháp C, Tòa nhà D2, 144 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: duhoc@gpa.vn
Điện thoại: 090 225 5164

Kết nối với GPA