GOLDEN COMPANION - Người đồng hành

“Sáng tạo, nhiệt huyết, nhân văn và sinh ra để dẫn dắt – đó là những từ bật lên trong đầu tôi khi đọc CV của Millie lần đầu tiên. Millie là một học sinh đặc biệt, luôn đặt ra nghi vấn, thách thức và hoài bão cho bản thân mình và thế giới xung quanh, luôn tạo cho người khác một niềm tin lớn lao vào những gì em có thể đạt được. Hơn 1 năm hai anh em đồng hành, chưa một lúc nào niềm tin đấy trong tôi thay đổi. Nó mạnh mẽ đến mức khi Millie nhận tin xấu cho kết quả thi, tôi thậm chí thấy giận bản thân nhiều hơn giận em. Rồi mỗi lần Millie biết tin đỗ, nhận học bổng, đồng nghiệp vẫn hay trêu tôi nhìn vui như con đỗ đại học. Niềm vui “con đỗ đại học” thì tôi chưa bao giờ trải qua, nhưng tôi biết chắc chắn chẳng có mấy việc trên đời lại có thể làm tôi thấy tự hào và xúc động nhiều như thế."

Tư vấn viên Leo Lê

“Sáng tạo, nhiệt huyết, nhân văn và sinh ra để dẫn dắt – đó là những từ bật lên trong đầu tôi khi đọc CV của Millie lần đầu tiên. Millie là một học sinh đặc biệt, luôn đặt ra nghi vấn, thách thức và hoài bão cho bản thân mình và thế giới xung quanh, luôn tạo cho người khác một niềm tin lớn lao vào những gì em có thể đạt được. Hơn 1 năm hai anh em đồng hành, chưa một lúc nào niềm tin đấy trong tôi thay đổi. Nó mạnh mẽ đến mức khi Millie nhận tin xấu cho kết quả thi, tôi thậm chí thấy giận bản thân nhiều hơn giận em. Rồi mỗi lần Millie biết tin đỗ, nhận học bổng, đồng nghiệp vẫn hay trêu tôi nhìn vui như con đỗ đại học. Niềm vui “con đỗ đại học” thì tôi chưa bao giờ trải qua, nhưng tôi biết chắc chắn chẳng có mấy việc trên đời lại có thể làm tôi thấy tự hào và xúc động nhiều như thế."

Tư vấn viên Leo Lê

“Sáng tạo, nhiệt huyết, nhân văn và sinh ra để dẫn dắt – đó là những từ bật lên trong đầu tôi khi đọc CV của Millie lần đầu tiên. Millie là một học sinh đặc biệt, luôn đặt ra nghi vấn, thách thức và hoài bão cho bản thân mình và thế giới xung quanh, luôn tạo cho người khác một niềm tin lớn lao vào những gì em có thể đạt được. Hơn 1 năm hai anh em đồng hành, chưa một lúc nào niềm tin đấy trong tôi thay đổi. Nó mạnh mẽ đến mức khi Millie nhận tin xấu cho kết quả thi, tôi thậm chí thấy giận bản thân nhiều hơn giận em. Rồi mỗi lần Millie biết tin đỗ, nhận học bổng, đồng nghiệp vẫn hay trêu tôi nhìn vui như con đỗ đại học. Niềm vui “con đỗ đại học” thì tôi chưa bao giờ trải qua, nhưng tôi biết chắc chắn chẳng có mấy việc trên đời lại có thể làm tôi thấy tự hào và xúc động nhiều như thế."

Tư vấn viên Leo Lê

“Sáng tạo, nhiệt huyết, nhân văn và sinh ra để dẫn dắt – đó là những từ bật lên trong đầu tôi khi đọc CV của Millie lần đầu tiên. Millie là một học sinh đặc biệt, luôn đặt ra nghi vấn, thách thức và hoài bão cho bản thân mình và thế giới xung quanh, luôn tạo cho người khác một niềm tin lớn lao vào những gì em có thể đạt được. Hơn 1 năm hai anh em đồng hành, chưa một lúc nào niềm tin đấy trong tôi thay đổi. Nó mạnh mẽ đến mức khi Millie nhận tin xấu cho kết quả thi, tôi thậm chí thấy giận bản thân nhiều hơn giận em. Rồi mỗi lần Millie biết tin đỗ, nhận học bổng, đồng nghiệp vẫn hay trêu tôi nhìn vui như con đỗ đại học. Niềm vui “con đỗ đại học” thì tôi chưa bao giờ trải qua, nhưng tôi biết chắc chắn chẳng có mấy việc trên đời lại có thể làm tôi thấy tự hào và xúc động nhiều như thế."

Tư vấn viên Leo Lê

“Sáng tạo, nhiệt huyết, nhân văn và sinh ra để dẫn dắt – đó là những từ bật lên trong đầu tôi khi đọc CV của Millie lần đầu tiên. Millie là một học sinh đặc biệt, luôn đặt ra nghi vấn, thách thức và hoài bão cho bản thân mình và thế giới xung quanh, luôn tạo cho người khác một niềm tin lớn lao vào những gì em có thể đạt được. Hơn 1 năm hai anh em đồng hành, chưa một lúc nào niềm tin đấy trong tôi thay đổi. Nó mạnh mẽ đến mức khi Millie nhận tin xấu cho kết quả thi, tôi thậm chí thấy giận bản thân nhiều hơn giận em. Rồi mỗi lần Millie biết tin đỗ, nhận học bổng, đồng nghiệp vẫn hay trêu tôi nhìn vui như con đỗ đại học. Niềm vui “con đỗ đại học” thì tôi chưa bao giờ trải qua, nhưng tôi biết chắc chắn chẳng có mấy việc trên đời lại có thể làm tôi thấy tự hào và xúc động nhiều như thế."

Tư vấn viên Leo Lê

“Sáng tạo, nhiệt huyết, nhân văn và sinh ra để dẫn dắt – đó là những từ bật lên trong đầu tôi khi đọc CV của Millie lần đầu tiên. Millie là một học sinh đặc biệt, luôn đặt ra nghi vấn, thách thức và hoài bão cho bản thân mình và thế giới xung quanh, luôn tạo cho người khác một niềm tin lớn lao vào những gì em có thể đạt được. Hơn 1 năm hai anh em đồng hành, chưa một lúc nào niềm tin đấy trong tôi thay đổi. Nó mạnh mẽ đến mức khi Millie nhận tin xấu cho kết quả thi, tôi thậm chí thấy giận bản thân nhiều hơn giận em. Rồi mỗi lần Millie biết tin đỗ, nhận học bổng, đồng nghiệp vẫn hay trêu tôi nhìn vui như con đỗ đại học. Niềm vui “con đỗ đại học” thì tôi chưa bao giờ trải qua, nhưng tôi biết chắc chắn chẳng có mấy việc trên đời lại có thể làm tôi thấy tự hào và xúc động nhiều như thế."

Tư vấn viên Leo Lê

Công ty cổ phần Golden Path Academics Việt Nam

Trụ sở chính - Hà Nội:
Địa chỉ: Văn phòng GPA, Lô 10 – 11, Tầng 4, Tháp C, Tòa nhà D2, 144 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: duhoc@gpa.vn
Điện thoại: 090 225 5164

Kết nối với GPA