Success starts with the question: Tell us about YOURSELF?

Chinh phục các trường Đại học TOP của Mỹ – Học bổng trên 2 Tỷ đồng với điểm SAT dưới 1400

Đăng ký ngay để nhận định hướng cơ hội Ứng tuyển Đại học Mỹ từ các chuyên gia của GPA Counseling

  • Điểm SAT
  • Họ & tên
  • Năm sinh
  • Trường
  • Email
  • Điện thoại

  Thành công theo cách của bạn mặc cho giới hạn SAT

  Công ty cổ phần Golden Path Academics Việt Nam

  Trụ sở chính – Hà Nội:
  Địa chỉ: Văn phòng GPA, Lô 10 – 11, Tầng 4, Tháp C, Tòa nhà D2, 144 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
  Email: duhoc@gpa.vn
  Điện thoại: 090 225 5164

  Kết nối với GPA