Chị Bình tốt nghiệp Thạc sỹ Quản lý giáo dục tại Đại học Birmingham, Anh Quốc theo Chương trình học bổng Chevening. Chị Bình có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức phi chính phủ và công ty tư vấn, hỗ trợ hàng ngàn học sinh có cơ hội học tập và việc làm thông qua chương trình đào tạo nghề, tiếng Anh và kỹ năng sống. Với phong cách làm việc thân thiện, nhiệt tình, sát sao và tỉ mỉ, tại GPA chị Bình đã và đang tư vấn, hỗ trợ rất nhiều học sinh trong việc định hướng ngành nghề và chuẩn bị sớm cho hành trình du học của mình.

#29 in National Universities
#62 in Best Value Schools
#3 Best Colleges in the New York City Area

? Tỷ lệ nhận sinh viên quốc tế: 14%

#40 in National Universities
#49 in Best Value Schools
#2 Best Colleges in Ohio
#1 Best Colleges in Cleveland Area

?Tỷ lệ nhận: 29%

#40 National Universities
#30 Best Colleges for Business in America
#9 Best Colleges for Education 

#46 in National Universities
#54 in Best Value Schools
#8 Best Colleges in Pennsylvania
#2 Best Value Colleges in the Philadelphia Area

?Tỷ lệ nhận sinh viên quốc tế: 18%

#57 National Universities
#22 Best business programs in America
#1 Top public universities in Pennsylvania

#64 in National Universities
#37 in Best Value Schools
#1 in Top Public Universities in Massachusetts

#32 Liberal Art Colleges
#32 Best Undergraduate Teaching

#45 in Liberal Arts Colleges
#82 in Best Value Schools
#79 Best Greek Life Colleges in America

?Tỷ lệ nhận: 39%

#46 in National Liberal Arts Colleges
#71 in Best Value Schools
#6 Best Colleges in Connecticut

? Tỷ lệ nhận 38%

#46 in National Liberal Arts Colleges
#60 in Best Value Schools
#14 Best Colleges in Pennsylvania

?Tỷ lệ nhận sinh viên quốc tế: 30%

#53 Liberal Art Colleges
#35 Best Undergraduate Teaching
#6 Best Liberal Art Colleges in Pennsylvani

#53 in National Liberal Arts Colleges
#84 in Best Value Schools
#3 Best Colleges in Tennessee
#1 Best Colleges in the Memphis Area

?Tỷ lệ nhận sinh viên quốc tế: 24%

#66 in National Liberal Arts Colleges (tie)
#53 in Best Value Schools
#5 in Best Liberal Arts Colleges in Illinois

#1 Regional University West
#1 in Best Value Schools
#5 Best Colleges in Texas
#1 Best Colleges in San Antonio Area

? Tỷ lệ nhận sinh viên quốc tế (US News): 15%

#3 in Regional Universities North
#12 in Best Value Schools
#9 Best Colleges in New York City Area

?Tỷ lệ nhận sinh viên quốc tế: 37%

Công ty cổ phần Golden Path Academics Việt Nam

Trụ sở chính - Hà Nội:
Địa chỉ: Văn phòng GPA, Lô 10 – 11, Tầng 4, Tháp C, Tòa nhà D2, 144 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: duhoc@gpa.vn
Điện thoại: 090 225 5164

Kết nối với GPA