GPA Counseling: Phân biệt Institute, College và University

 

Tại hệ thống giáo dục của Mỹ, các tổ chức giáo dục bậc đại học có thể mang nhiều tên gọi khác nhau. Trong bài viết này, hãy cùng làm quen với những khái niệm này của các trường học tại Mỹ nhé

 

Thế nào là Institute, College, hay University? 

Tại Mỹ, tất cả các tổ chức giáo dục chịu trách nhiệm cấp bằng sau bậc trung học phổ thông đều chứa một trong những từ khoá nêu trên trong tên mình. Lưu ý rằng những tên gọi này không thể hiện đẳng cấp của tổ chức giáo dục: College (dịch ra tiếng Việt là đại học hoặc cao đẳng) không có nghĩa là kém hơn University (đại học tổng hợp). Tuy nhiên, những tên gọi cũng hàm ý cho thấy loại bằng được cấp tại mỗi trường.

Điển hình là University thường cấp các bằng đại học, sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ,) và các chương trình sau tiến sỹ, trong khi trường College sẽ chỉ cấp bằng đại học. Institute (Học Viện), mặt khác, thường có các khóa đào tạo tập trung vào một chuyên ngành nhất định hoặc một nhóm các môn học liên quan, ví dụ như các học viện công nghệ, nghệ thuật, và kiến trúc, v.v.

Ngoài ra, trong các đại học (bao gồm cả University, College, và Institute) còn có các tổ chức giáo dục “con” được gọi là trường học. Các trường học này chịu trách nhiệm về chương trình học trong lĩnh vực của mình; ví dụ: trường kinh doanh, trường khoa học và nhân văn, trường sư phạm, v.v.

Chú ý rằng ở Mỹ, 2 khái niệm College và Community College là hoàn toàn khác nhau. College thường được dùng để chỉ chung tất cả các trường đại học 4 năm, bao gồm cả university, college, hay institute. Community College thường được dùng để chỉ các trường cao đẳng với hệ giáo dục 2 năm hay còn thường được dịch là Cao đẳng cộng đồng.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về các trường, chọn cho mình nơi học tập phù hợp và học hỏi cách làm hồ sơ ngay tại đây trên trang web của GPA Counseling. 

 

Công ty cổ phần Golden Path Academics Việt Nam

Trụ sở chính - Hà Nội:
Địa chỉ: Văn phòng GPA, Lô 10 – 11, Tầng 4, Tháp C, Tòa nhà D2, 144 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: duhoc@gpa.vn
Điện thoại: 090 225 5164

Kết nối với GPA