Học thông qua huấn luyện qua làm dự án Project-based Coaching

✏ PHƯƠNG PHÁP HỌC THÔNG QUA HUẤN LUYỆN LÀM DỰ ÁN

Phương pháp học thông qua huấn luyện làm dự án (Project-based coaching) là phương pháp học tập, huấn luyện dựa trên việc giao một dự án cho học sinh và huấn luyện viên sẽ đào tạo các kỹ năng, kiến thức cần thiết, cung cấp các hỗ trợ và cố vấn để thực hiện dự án. Đây được coi là một phương pháp học tập hiệu quả vì học sinh được trực tiếp tham gia vào quá trình thực hiện dự án từ khâu xây dựng ý tưởng tới triển khai, được đào tạo bài bản các kỹ năng, kiến thức liên quan để thực hiện dự án và liên tục nhận được sự cố vấn.

 

Đặc điểm nổi trội của phương pháp học

  • Học sinh thực hiện dự án phù hợp với mong muốn và năng lực của mình;
  • Học sinh tiến hành nghiên cứu, sử dụng các nguồn thông tin đa dạng;
  • Học sinh phải phối hợp một cách rộng rãi kiến thức và kỹ năng khác nhau trong quá trình thực hiện dự án;
  • Dự án kéo dài trong một khoảng thời gian đáng kể giúp học sinh có đủ thời gian để áp dụng kiến thức và kỹ năng, sau đó rút ra được những kinh nghiệm, bài học đáng kể;
  • Huấn luyện viên làm việc liên tục trong quá trình thực hiện dự án giúp học sinh nhận được phản hồi kịp thời.

Về lâu dài, học sinh thông qua phương pháp học qua huấn luyện làm dự án này sẽ được khám phá, phát triển bản thân, xây dựng hồ sơ hoạt động ngoại khóa và định hướng rõ ràng hơn ngành nghề theo đuổi trong tương lai.

Sự kiện G-Challenge do GPA tổ chức ngày 25/11/2018 vừa qua là một chứng minh rõ ràng cho sự hiệu quả của phương pháp này. Trước buổi đào tạo kỹ năng, 100% các em học sinh tham gia đều thừa nhận chưa có ý tưởng gì về các dự án ngoại khóa muốn thực hiện. Trải qua các lớp học về kỹ năng triển khai dự án ngoại khóa, các phiên thảo luận và phát triển ý tưởng dưới sự huấn luyện và cố vấn của GPA, các dự án ngoại khóa đã được hình thành một cách rõ nét.

Điển hình nhất, tại sự kiện, Dự án “Sắc” do 6 thành viên đến từ 5 trường THCS và THPT khác nhau cùng nhau làm việc, đã xuất sắc dành giải nhất. Bài thuyết trình dự án của Nhóm là sự áp dụng triệt để kiến thức được đào tạo của học sinh và sự huấn luyện của các cố vấn.

✏ CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN BỊ HỒ SƠ DU HỌC VÀ HƯỚNG NGHIỆP SỚM

Phương pháp huấn luyện qua làm dự án nói trên là một trong các phương pháp hiệu quả được GPA áp dụng trong Chương trình College Prep+, Chương trình chuẩn bị hồ sơ du học và hướng nghiệp sớm.

Với 7 kinh nghiệm tư vấn hồ sơ du học, GPA thấu hiểu một thực tế rằng quá trình chuẩn bị du học nếu quá gấp rút và sơ sài, học sinh sẽ gặp nhiều khó khăn khi hòa nhập với môi trường học tập và cuộc sống ở nước ngoài. Và, quá trình hướng nghiệp nếu thực hiện muộn, học sinh sẽ không có đủ thời gian để trải nghiệm và rút ra cho mình những kinh nghiệm thực tế, bài học, dễ dẫn tới việc đổi ngành học hoặc làm trái nghề.

Chương trình College Prep+ của GPA là sự kết hợp giữa phương pháp tư vấn chuyên sâu 1-1 và phương pháp huấn luyện qua làm dự án. Chương trình tập trung vào phát triển con người học sinh, định hướng nghề nghiệp và thực hiện dự án hoạt động ngoại khóa, nhằm giúp các em phát triển toàn diện về mặt kiến thức, kỹ năng và nhận biết, trải nghiệm nghề nghiệp trước khi bắt đầu chặng đường học tập của mình ở Đại học.

Cụ thể hơn, thông qua các phương pháp tư vấn, đào tạo và huấn luyện khác nhau, học sinh sẽ:

– Xây dựng thương hiệu cá nhân;

– Đào tạo các kỹ năng cần thiết để thực hiện dự án hoạt động ngoại khóa;

– Thực hiện ý tưởng dự án hoạt động ngoại khóa dưới sự cố vấn, hỗ trợ của các chuyên gia trong ngành tương ứng

– Định hướng nghề nghiệp từ sớm, sử dụng hệ thống đánh giá dựa trên nền tảng khoa học do GPA mua bản quyền từ Mỹ (Kuder Assessment)

– Xây dựng hồ sơ chiến lược du học từ sớm

Công ty cổ phần Golden Path Academics Việt Nam

Trụ sở chính - Hà Nội:
Địa chỉ: Văn phòng GPA, Lô 10 – 11, Tầng 4, Tháp C, Tòa nhà D2, 144 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: duhoc@gpa.vn
Điện thoại: 090 225 5164

Kết nối với GPA