Thành tích Học bổng lớn

PHAN THỊ MINH PHƯƠNG

Trường: Smith College (#12 LAC)
Ngành: Lý Ứng dụng & Khoa học máy tính

Học bổng: 6 tỷ đồng

IELTS: 8.0
SAT: 1530

Lê Minh Thủy

Trường: Vassar College (#12 LAC)
Ngành: Giáo dục

Học bổng: 5,3 tỷ đồng

IELTS: 8.5
SAT: 2270

TRẦN NGÔ QUANG ANH

Trường: Colgate University (#12 LAC)
Ngành: Giáo dục

Học bổng: 5,1 tỷ đồng

TOEFL: 112
SAT: 1520

NGUYỄN HÀ ANH

Trường: Dickinson College (#51 LAC)
Ngành: Kinh tế quốc tế

Học bổng: 4,5 tỷ đồng

TOEFL: 108
ACT: 1460

TRẦN THỦY TIÊN

Trường: Villanova University (#46 NU)
Ngành: Quản trị kinh doanh

Học bổng: 4 tỷ đồng

IELTS: 8
SAT: 1500

TRẦN PHƯƠNG HÀ

Trường: Vassar College (#12 LAC)
Ngành: Giáo dục

Học bổng: 4,1 tỷ đồng

TOEFL: 115
SAT: 1540

NGUYỄN TRÀ MY

Trường: Bryn Mawr College (#32 LAC)
Ngành: Môi trường

Học bổng: 5,2 tỷ đồng

IELTS: 8
SAT: 2310

TRỊNH HOÀNG TRANG THY

Trường: Denison University (#46 LAC)
Ngành: Hóa sinh

Học bổng: 3,8 tỷ đồng

TOEFL: 101
SAT: 1340

TRẦN THANH GIANG

Trường: Villanova University (#46 NU)
Ngành: Khoa học máy tính

Học bổng: 4,2 tỷ đồng

TOEFL: 106
SAT: 1500

BÙI MINH THẮNG

Trường: Providence College (#1 RU North)
Ngành: Kinh doanh

Học bổng: 4,1 tỷ đồng

IELTS: 8.5

NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH

Trường: Texas Christian University (#78 NU)
Ngành: Marketing

Học bổng: 4,1 tỷ đồng

IELTS: 6.5
SAT: 1240

BÙI NGỌC LY

Trường: Dickinson College (#41 LAC)
Ngành: Kinh tế quốc tế

Học bổng: 4,4 tỷ đồng

IELTS: 7
SAT: 1410

TRỊNH QUỐC HUY

Trường: Dickinson College (#51 LAC)
Ngành: Kinh doanh quốc tế

Học bổng: 4 tỷ đồng

TOEFL: 111
SAT: 1430

PHẠM ĐỨC LONG

Trường: Case Western Reserve University (#37 NU)
Ngành: Khoa học máy tính

Học bổng: 3,8 tỷ đồng

TOEFL: 90
SAT: 1400

NGUYỄN MINH QUÂN

Trường: Fairfield University (#3 RU North)
Ngành: Kinh doanh

Học bổng: 3,8 tỷ đồng

IELTS: 6.5
ACT: 27

NGUYỄN ĐỖ PHƯƠNG UYÊN

Trường: Earlham College (#68 LAC)
Ngành: Kinh doanh

Học bổng: 3,8 tỷ đồng

IELTS: 7
SAT: 1340

Công ty cổ phần Golden Path Academics Việt Nam

Trụ sở chính - Hà Nội:
Địa chỉ: Văn phòng GPA, Lô 10 – 11, Tầng 4, Tháp C, Tòa nhà D2, 144 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: duhoc@gpa.vn
Điện thoại: 024 3748 1738 | 090 225 5164 
Chi nhánh TP.HCM:
Địa chỉ: Tòa nhà Perfect, 150 BIS Lê Thị Hồng Gấm, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh
Email: info.hcmc@gpa.vn
Điện thoại: 028 7305 7899

Kết nối với GPA