Thành tích Học bổng lớn

Hoàng Chúc Tường

Trường: Fordham University (#74 NU)
Ngành: Kinh Doanh

Học Bổng: 4,5 tỷ đồng

TOEFL: 99
SAT: 1390

Nguyễn Thu An

Trường: Texas Chrisitian University (#97 NU)
Ngành: Marketing

Học bổng: 4,5 tỷ đồng

IELTS: 8.0
SAT: 1470

PHAN THỊ MINH PHƯƠNG

Trường: Smith College (#11 LAC)
Ngành: Lý Ứng dụng & Khoa học máy tính

Học bổng: 6.2 tỷ đồng

IELTS: 8.0
SAT: 1530

Lê Minh Thủy

Trường: Vassar College (#14 LAC)
Ngành: Giáo dục

Học bổng: 5,3 tỷ đồng

IELTS: 8.5
SAT: 2270

Phạm Lam Khuê

Trường: Case Western Reserve University (#40 NU)
Ngành: Hóa sinh

Học bổng: 4,2 tỷ đồng

IELTS: 7.5
SAT: 1440

TRẦN THANH GIANG

Trường: Villanova University (#46 NU)
Ngành: Khoa học máy tính

Học bổng: 4,2 tỷ đồng

TOEFL: 106
SAT: 1500

NGUYỄN TRÀ MY

Trường: Bryn Mawr College (#27 LAC)
Ngành: Môi trường

Học bổng: 5,2 tỷ đồng

IELTS: 8
SAT: 2310

TRẦN NGÔ QUANG ANH

Trường: Colgate University (#17 LAC)
Ngành: Giáo dục

Học bổng: 5,1 tỷ đồng

TOEFL: 112
SAT: 1520

NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH

Trường: Texas Christian University (#97 NU)
Ngành: Marketing

Học bổng: 4,1 tỷ đồng

IELTS: 6.5
SAT: 1240

TRẦN THỦY TIÊN

Trường: Villanova University (#46 NU)
Ngành: Quản trị kinh doanh

Học bổng: 4 tỷ đồng

IELTS: 8
SAT: 1500

Hà Việt Dũng

Trường: Dickinson College (#46 LAC)
Ngành: Sư phạm

Học Bổng: 5 tỷ đồng

IELTS: 8.0
SAT: 1440

Vũ Nguyên Thái Bảo

Trường: Davidson College (#17 LAC)
Ngành: Quốc tế học

Học Bổng: 4,6 tỷ đồng

TOEFL: 104
SAT: 1480

Nguyễn Thị Thanh Lam

Trường: Drexel University (#97 NU)
Ngành: Quan hệ quốc tế

Học Bổng: 3,9 tỷ đồng

IELTS: 7.0
SAT: 1360

Lê Minh Thanh

Trường: Purdue University (#57 NU)
Ngành: Vật lý

Học Bổng: 3,8 tỷ đồng

TOEFL: 96
SAT: 1500

NGUYỄN HÀ ANH

Trường: Dickinson College (#46 LAC)
Ngành: Kinh tế quốc tế

Học bổng: 4,5 tỷ đồng

TOEFL: 108
ACT: 1460

BÙI NGỌC LY

Trường: Dickinson College (#46 LAC)
Ngành: Kinh tế quốc tế

Học bổng: 4,4 tỷ đồng

IELTS: 7
SAT: 1410

BÙI MINH HÀ

Trường: Vassar College (#14 LAC)
Ngành: Giáo dục

Học bổng: 4,1 tỷ đồng

TOEFL: 115
SAT: 1540

BÙI MINH THẮNG

Trường: Providence College (#1 RU North)
Ngành: Kinh doanh

Học bổng: 4,1 tỷ đồng

IELTS: 8.5

TRỊNH QUỐC HUY

Trường: Dickinson College (#46 LAC)
Ngành: Kinh doanh quốc tế

Học bổng: 4 tỷ đồng

TOEFL: 111
SAT: 1430

TRỊNH HOÀNG TRANG THY

Trường: Denison University (#43 LAC)
Ngành: Hóa sinh

Học bổng: 3,8 tỷ đồng

TOEFL: 101
SAT: 1340

NGUYỄN MINH QUÂN

Trường: Fairfield University (#3 RU North)
Ngành: Kinh doanh

Học bổng: 3,8 tỷ đồng

IELTS: 6.5
ACT: 27

NGUYỄN ĐỖ PHƯƠNG UYÊN

Trường: Earlham College (#80 LAC)
Ngành: Kinh doanh

Học bổng: 3,8 tỷ đồng

IELTS: 7
SAT: 1340

Nguyễn Gia Minh

Trường: Luther College (#100 LAC)
Ngành: Vật lý

Học Bổng: 3,8 tỷ đồng

IELTS: 8.0
SAT: 1520

Nguyễn Trọng Tùng Lâm

Trường: College of Wooster (#66 LAC)
Ngành: Khoa học chính trị

Học Bổng: 3,7 tỷ đồng

IELTS: 7.5
SAT: 1450

Công ty cổ phần Golden Path Academics Việt Nam

Trụ sở chính - Hà Nội:
Địa chỉ: Văn phòng GPA, Lô 10 – 11, Tầng 4, Tháp C, Tòa nhà D2, 144 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: duhoc@gpa.vn
Điện thoại: 090 225 5164

Kết nối với GPA