Thành tích học sinh đỗ trường top Mỹ

NGUYỄN VÂN ANH

Trường: Columbia University (#3 NU)
Ngành: Kinh doanh

IELTS: 7.5

MAI TRỌNG TRƯỜNG

Trường: Johns Hopkins University (#10 NU)

TOEFL: 112
SAT: 2030

Nguyễn Lan Nhi

Trường: Bowdoin College (#6 LAC)
Ngành: Khoa Học Máy Tính

Học bổng: 4,8 tỷ đồng

TOEFL: 109
ACT: 35

PHAN THỊ MINH PHƯƠNG

Trường: Smith College (#11 LAC)
Ngành: Lý Ứng dụng & Khoa học máy tính

Học bổng: 6 tỷ đồng

IELTS: 8.0
SAT: 1530

JONNY NGUYỄN

Trường: University of Southern California (#22 NU)
Ngành: Khoa học máy tính

SAT: 1240

NGUYỄN VIỆT KHANG

Trường: University of Michigan- Ann Arbor (#25 NU)
Ngành: Khoa học máy tính

IELTS: 7.5
ACT: 33

Lê Minh Thủy

Trường: Vassar College (#14 LAC)
Ngành: Giáo dục

Học bổng: 5,3 tỷ đồng

IELTS: 8.5
SAT: 2270

TRẦN PHƯƠNG HÀ

Trường: Hamilton College (#14 LAC)
Ngành: Chính sách công

Học bổng: 3,5 tỷ đồng

TOEFL: 103
SAT: 1430

NGUYỄN TÙNG NAM

Trường: Colgate University (#17 LAC)
Ngành: Khoa học chính trị

Học bổng: 4,8 tỷ đồng

TOEFL: 118
ACT: 35

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

Trường: Kenyon College (#27 LAC)
Ngành: Khoa học máy tính

Học bổng: 4,5 tỷ đồng

TOEFL: 111
ACT: 31

Vũ Nguyên Thái Bảo

Trường: Davidson College (#17 LAC)
Ngành: Quốc tế học

Học Bổng: 4,6 tỷ đồng

TOEFL: 104
SAT: 1480

TRẦN NGÔ QUANG ANH

Trường: Colgate University (#17 LAC)
Ngành: Giáo dục

Học bổng: 5,1 tỷ đồng

TOEFL: 112
SAT: 1520

Công ty cổ phần Golden Path Academics Việt Nam

Trụ sở chính - Hà Nội:
Địa chỉ: Văn phòng GPA, Lô 10 – 11, Tầng 4, Tháp C, Tòa nhà D2, 144 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: duhoc@gpa.vn
Điện thoại: 090 225 5164

Kết nối với GPA