Thành tích học sinh đỗ trường top Mỹ

NGUYỄN VÂN ANH

Trường: Columbia University (#5 NU)
Ngành: Kinh doanh

IELTS: 7.5

NGUYỄN VIỆT KHANG

Trường: University of Michigan- Ann Arbor (#28 NU)
Ngành: Khoa học máy tính

IELTS: 7.5
ACT: 33

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

Trường: Kenyon College (#26 LAC)
Ngành: Khoa học máy tính

Học bổng: 4,5 tỷ đồng

TOEFL: 111
ACT: 31

JONNY NGUYỄN

Trường: University of Southern California (#23 NU)
Ngành: Khoa học máy tính

SAT: 1240

Lê Minh Thủy

Trường: Vassar College (#12 LAC)
Ngành: Giáo dục

Học bổng: 5,3 tỷ đồng

IELTS: 8.5
SAT: 2270

NGUYỄN TÙNG NAM

Trường: Colgate University (#12 LAC)
Ngành: Khoa học chính trị

Học bổng: 4,8 tỷ đồng

TOEFL: 118
ACT: 35

TRẦN NGÔ QUANG ANH

Trường: Colgate University (#12 LAC)
Ngành: Giáo dục

Học bổng: 5,1 tỷ đồng

TOEFL: 112
SAT: 1520

PHAN THỊ MINH PHƯƠNG

Trường: Smith College (#12 LAC)
Ngành: Lý Ứng dụng & Khoa học máy tính

Học bổng: 6 tỷ đồng

IELTS: 8.0
SAT: 1530

MAI TRỌNG TRƯỜNG

Trường: Johns Hopkins University (#10 NU)

TOEFL: 112
SAT: 2030

TRẦN PHƯƠNG HÀ

Trường: Hamilton College (#18 LAC)
Ngành: Chính sách công

Học bổng: 3,5 tỷ đồng

TOEFL: 103
SAT: 1430

NGUYỄN ĐĂNG HIẾU

Trường: University of Rochester (#34 NU)
Ngành: Khoa học máy tính

Học bổng: 4,3 tỷ đồng

TOEFL: 97
ACT: 31

Công ty cổ phần Golden Path Academics Việt Nam

Trụ sở chính - Hà Nội:
Địa chỉ: Văn phòng GPA, Lô 10 – 11, Tầng 4, Tháp C, Tòa nhà D2, 144 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: duhoc@gpa.vn
Điện thoại: 024 3748 1738 | 090 225 5164 
Chi nhánh TP.HCM:
Địa chỉ: Tòa nhà Perfect, 150 BIS Lê Thị Hồng Gấm, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh
Email: info.hcmc@gpa.vn
Điện thoại: 028 7305 7899

Kết nối với GPA