Thành Tích Tư Vấn Mùa Hồ Sơ 2018-2019

Nguyễn Đức Anh

Khóa: 2018 – 2019
Trường: New York University (#29 NU)
Ngành: Kinh Doanh

Học Bổng: 2,1 tỷ đồng

TOEFL: 116
SAT: 1520

Ngô Thùy Dương

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Villanova University (#46 NU)
Ngành: Tài chính

Học Bổng: 3,1 tỷ đồng

TOEFL: 103
SAT: 1430

Nguyễn Khánh Linh

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Knox College (#66 LAC)
Ngành: Quản Trị Kinh Doanh

Học Bổng: 3,9 tỷ đồng

IELTS: 6.5
SAT: 1210

Trịnh Võ Hải Long

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Earlham College
(#80 LAC)
Ngành: Kinh Doanh

Học Bổng: 3,8 tỷ đồng

Hoàng Chúc Tường

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Fordham University (#74 NU)
Ngành: Kinh Doanh

Học Bổng: 4,5 tỷ đồng

TOEFL: 99
SAT: 1390

Nguyễn Quang Hiếu

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Clark University (#91 NU)
Ngành: Marketing

Học Bổng: 2,4 tỷ đồng

IELTS: 7.0
SAT: 1080

Nguyễn Quốc Huy

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Miami University (#91 NU)
Ngành: Tài chính

IELTS: 6.5
TOEFL: 1340

Hoàng Thị Hồng Nhung

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Texas Christian University (#97 NU)
Ngành: Kinh doanh

Học bổng: 3,7 tỷ đồng

IELTS: 6.5
SAT: 1250

Nguyễn Xuân Hạnh Mỹ

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Miami University (#96 NU)
Ngành: Kinh doanh quốc tế

Học Bổng: 3,1 tỷ đồng

IELTS: 7.5
SAT: 1370

Nguyễn Minh Anh

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Miami University (#96 NU)
Ngành: Kinh Doanh

Học Bổng: 2,8 tỷ đồng

IELTS: 7.0
SAT: 1400

Vũ Trường Duy

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Fairfield University (#3 RU)
Ngành: Tài chính

Học Bổng: 3,5 tỷ đồng

IELTS: 8.0
SAT: 1440

Trịnh Thu Phương

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Fairfield University (#3 RU North)
Ngành: Kinh doanh

Học Bổng: 3,5 tỷ đồng

SAT: 1290

Nguyễn Thị Linh Trang

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Texas Christian University (#97 NU)
Ngành: Kinh Doanh

Học bổng: 4,2 tỷ đồng

IELTS: 6.0
SAT: 1240

Nguyễn Thu An

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Texas Chrisitian University (#97 NU)
Ngành: Marketing

Học bổng: 4,5 tỷ đồng

IELTS: 8.0
SAT: 1470

Nguyễn Trần Khánh Mai

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Drexel University (#97 NU)
Ngành: Tài chính

Học Bổng: 3,8 tỷ đồng

IELTS: 7.5
SAT: 1440

Đặng Phương Thảo

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Northern State University (#101 RU)
Ngành: Kinh tế

IELTS: 7.0
SAT: 1330

Nguyễn Diệu Hương

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Drexel University (#102 NU)
Ngành: Kinh doanh

Học Bổng: 3,2 tỷ đồng

IELTS: 7.5
SAT: 1340

Nguyễn Thị Hòa My

Khóa: 2018 – 2019
Trường: St John’s University (#179 NU)
Ngành: Kinh Doanh

Học Bổng: 1,8 tỷ đồng

IELTS: 5.5
SAT: 1060

Nguyễn Thanh Lâm

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Suffolk University (#38 RU)
Ngành: Kinh doanh

IELTS: 5.5
SAT: 980

Phạm Lam Khuê

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Case Western Reserve University (#40 NU)
Ngành: Hóa sinh

Học bổng: 4,2 tỷ đồng

IELTS: 7.5
SAT: 1440

Đặng Mai Hà

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Case Western Reserve University (#40 NU)
Ngành: Khoa học máy tính

Học Bổng: 3,7 tỷ đồng

IELTS: 8.5
ACT: 32

Nguyễn Lan Nhi

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Bowdoin College (#6 LAC)
Ngành: Khoa Học Máy Tính

Học bổng: 4,8 tỷ đồng

TOEFL: 109
ACT: 35

Hoàng Minh Hiếu

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Union College (#45 LAC)
Ngành: Khoa Học Máy Tính

Học Bổng: 3,6 tỷ đồng

IELTS: 7.0
SAT: 1300

Lê Minh Thanh

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Purdue University (#57 NU)
Ngành: Vật lý

Học Bổng: 3,8 tỷ đồng

TOEFL: 96
SAT: 1500

Nguyễn Thị Quỳnh Hà

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Worcester Polytechnic Institute (#74 NU)
Ngành: Phát triển game

Học Bổng: 2,2 tỷ đồng

IELTS: 7.0
SAT: 1360

Nguyễn Trọng Tùng Lâm

Khóa: 2018 – 2019
Trường: College of Wooster (#66 LAC)
Ngành: Khoa học chính trị

Học Bổng: 3,7 tỷ đồng

IELTS: 7.5
SAT: 1450

Nguyễn Gia Minh

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Luther College (#100 LAC)
Ngành: Vật lý

Học Bổng: 3,8 tỷ đồng

IELTS: 8.0
SAT: 1520

Nguyễn Quang Duy

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Miami University (#91 NU)
Ngành: Khoa học máy tính

Học Bổng: 2,5 tỷ đồng

IELTS: 8.0
SAT: 1440

Bùi Quang Minh

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Illinois Institute Of Technology (#117 NU)
Ngành: Khoa Học Máy Tính

Học bổng: 1,9 tỷ đồng

TOEFL: 98
SAT: 1150

Lê Bá Hưng

Khóa: 2018 – 2019
Trường: University of Arizona (#117 NU)
Ngành: Khoa học máy tính

Học Bổng: 1,5 tỷ đồng

SAT: 1350

Đặng Đàm Linh

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Trinity University (#1 RU)
Ngành: Khoa Học Máy Tính

IELTS: 6.5
SAT: 1350

Lê Đăng Chính

Khóa: 2018 – 2019
Trường: University of Texas-Dallas (#147 NU)
Ngành: Khoa Học Máy Tính

Học Bổng: 3,9 tỷ đồng

TOEFL:111
ACT: 31

Nguyễn Thị Thanh Lam

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Drexel University (#97 NU)
Ngành: Quan hệ quốc tế

Học Bổng: 3,9 tỷ đồng

IELTS: 7.0
SAT: 1360

Đinh Nguyễn Tố Trân

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Drexel University (#97 NU)
Ngành: Tâm lý học

Học Bổng: 3,2 tỷ đồng

IELTS: 7.0
SAT: 1230

Vũ Nguyên Thái Bảo

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Davidson College (#17 LAC)
Ngành: Quốc tế học

Học Bổng: 4,6 tỷ đồng

TOEFL: 104
SAT: 1480

Phan Hạnh Ngân

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Denison University (#43 LAC)
Ngành: Truyền thông

Học Bổng: 3,9 tỷ đồng

TOEFL: 82
SAT: 1150

Nguyễn Hải Dương

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Rhodes College (#53 LAC)
Ngành: Truyền thông

Học Bổng: 4,2 tỷ đồng

TOEFL: 104
SAT: 1440

Hà Việt Dũng

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Dickinson College (#46 LAC)
Ngành: Sư phạm

Học Bổng: 5 tỷ đồng

IELTS: 8.0
SAT: 1440

Lê Khánh Linh

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Lawrence University (#58 LAC)
Ngành: Tâm Lý Học

Học Bổng: 3,9 tỷ đồng

SAT: 1380

Vũ Trà My

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Juniata College (#82 LAC)
Ngành: Truyền Thông

Học Bổng: 3,8 tỷ đồng

IELTS: 6.5
SAT: 1340

Lê Hải Nhất Linh

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Wesleyan College (#145 LAC)
Ngành: Truyền thông

Học Bổng: 3,5 tỷ đồng

IELTS: 6.0
SAT: 1210

Hoàng Ngọc Diệp

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Trinity University (#1 RU)
Ngành: Truyền thông

Học Bổng: 3,3 tỷ đồng

IELTS: 7.5
SAT: 1390

Lê Ngọc Hiếu

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Trinity University  (#1 RU)
Ngành: Tâm Lý Học

Học Bổng: 3,3 tỷ đồng

IELTS: 8.0
SAT: 1450

Nguyễn Thùy Dương

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Emhurst College (#24 RU)
Ngành: Truyền thông

Học Bổng: 2,8 tỷ đồng

TOEFL: 84
SAT: 1270

Vũ Khánh Linh

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Parson The New School of Design (#1 Thế Giới về Design)
Ngành: Thiết kế Nội thất

Học Bổng: 1,1 tỷ đồng

Công ty cổ phần Golden Path Academics Việt Nam

Trụ sở chính - Hà Nội:
Địa chỉ: Văn phòng GPA, Lô 10 – 11, Tầng 4, Tháp C, Tòa nhà D2, 144 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: duhoc@gpa.vn
Điện thoại: 090 225 5164

Kết nối với GPA