Thành tích ứng tuyển mùa Hồ Sơ 2019 - 2020

#25 National Universities
#44 in Best Value Schools
#6 in Best Undergraduate Engineering Programs

? Tỷ lệ nhận: 23%

#29 in National Universities
#62 in Best Value Schools
#3 Best Colleges in the New York City Area

? Tỷ lệ nhận sinh viên quốc tế: 14%

#40 in National Universities
#49 in Best Value Schools
#2 Best Colleges in Ohio
#1 Best Colleges in Cleveland Area

?Tỷ lệ nhận: 29%

#40 National Universities
#30 Best Colleges for Business in America
#9 Best Colleges for Education 

#46 in National Universities
#54 in Best Value Schools
#8 Best Colleges in Pennsylvania
#2 Best Value Colleges in the Philadelphia Area

?Tỷ lệ nhận sinh viên quốc tế: 18%

#57 National Universities
#22 Best business programs in America
#1 Top public universities in Pennsylvania

#64 in National Universities
#37 in Best Value Schools
#1 in Top Public Universities in Massachusetts

#32 Liberal Art Colleges
#32 Best Undergraduate Teaching

#45 in Liberal Arts Colleges
#82 in Best Value Schools
#79 Best Greek Life Colleges in America

?Tỷ lệ nhận: 39%

#46 in National Liberal Arts Colleges
#71 in Best Value Schools
#6 Best Colleges in Connecticut

? Tỷ lệ nhận 38%

#46 in National Liberal Arts Colleges
#60 in Best Value Schools
#14 Best Colleges in Pennsylvania

?Tỷ lệ nhận sinh viên quốc tế: 30%

#53 Liberal Art Colleges
#35 Best Undergraduate Teaching
#6 Best Liberal Art Colleges in Pennsylvani

#53 in National Liberal Arts Colleges
#84 in Best Value Schools
#3 Best Colleges in Tennessee
#1 Best Colleges in the Memphis Area

?Tỷ lệ nhận sinh viên quốc tế: 24%

#66 in National Liberal Arts Colleges (tie)
#53 in Best Value Schools
#5 in Best Liberal Arts Colleges in Illinois

#1 Regional University West
#1 in Best Value Schools
#5 Best Colleges in Texas
#1 Best Colleges in San Antonio Area

? Tỷ lệ nhận sinh viên quốc tế (US News): 15%

#3 in Regional Universities North
#12 in Best Value Schools
#9 Best Colleges in New York City Area

?Tỷ lệ nhận sinh viên quốc tế: 37%

Công ty cổ phần Golden Path Academics Việt Nam

Trụ sở chính - Hà Nội:
Địa chỉ: Văn phòng GPA, Lô 10 – 11, Tầng 4, Tháp C, Tòa nhà D2, 144 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: duhoc@gpa.vn
Điện thoại: 090 225 5164

Kết nối với GPA