Thành tích ứng tuyển ED/ EA mùa Hồ Sơ 2019 - 2020

#25 National Universities
#44 in Best Value Schools
#6 in Best Undergraduate Engineering Programs

🌟 Tỷ lệ nhận: 23%

#46 in National Universities
#54 in Best Value Schools
#8 Best Colleges in Pennsylvania
#2 Best Value Colleges in the Philadelphia Area

🌟Tỷ lệ nhận sinh viên quốc tế: 18%

#45 in Liberal Arts Colleges
#82 in Best Value Schools
#79 Best Greek Life Colleges in America

🌟Tỷ lệ nhận: 39%

#1 Regional University West
#1 in Best Value Schools
#5 Best Colleges in Texas
#1 Best Colleges in San Antonio Area

🌟 Tỷ lệ nhận sinh viên quốc tế (US News): 15%

#29 in National Universities
#62 in Best Value Schools
#3 Best Colleges in the New York City Area

🌟 Tỷ lệ nhận sinh viên quốc tế: 14%

#64 in National Universities
#37 in Best Value Schools
#1 in Top Public Universities in Massachusetts

#46 in National Liberal Arts Colleges
#60 in Best Value Schools
#14 Best Colleges in Pennsylvania

🌟Tỷ lệ nhận sinh viên quốc tế: 30%

#3 in Regional Universities North
#12 in Best Value Schools
#9 Best Colleges in New York City Area

🌟Tỷ lệ nhận sinh viên quốc tế: 37%

#40 in National Universities
#49 in Best Value Schools
#2 Best Colleges in Ohio
#1 Best Colleges in Cleveland Area

🌟Tỷ lệ nhận: 29%

#53 in National Liberal Arts Colleges
#84 in Best Value Schools
#3 Best Colleges in Tennessee
#1 Best Colleges in the Memphis Area

🌟Tỷ lệ nhận sinh viên quốc tế: 24%

#46 in National Liberal Arts Colleges
#71 in Best Value Schools
#6 Best Colleges in Connecticut

🌟 Tỷ lệ nhận 38%

#66 in National Liberal Arts Colleges (tie)
#53 in Best Value Schools
#5 in Best Liberal Arts Colleges in Illinois

🎓 Chúc mừng học sinh GPA đã giành được học bổng trị giá 4 Tỷ 6 của trường 𝐂𝐀𝐒𝐄 𝐖𝐄𝐒𝐓𝐄𝐑𝐍 𝐔𝐍𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐓𝐘 trong đợt ứng tuyển ED 2019 – 2020

🌟 Mức học bổng này cao hơn 56% so với mức học bổng trung bình trường (2 Tỷ 9)

🎓 Chúc mừng học sinh GPA đã giành được học bổng trị giá 3 Tỷ 8 của trường 𝐊𝐍𝐎𝐗 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐄𝐆𝐄 trong đợt ứng tuyển EA 2019 – 2020

🌟 Mức học bổng này cao hơn 51% so với mức học bổng trung bình trường (2 Tỷ 4)

🎓 Chúc mừng học sinh GPA đã giành được học bổng trị giá 4 Tỷ của trường 𝐓𝐄𝐗𝐀𝐒 𝐂𝐇𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐀𝐍 𝐔𝐍𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐓𝐘 trong đợt ứng tuyển EA 2019 – 2020

🌟 Mức học bổng này cao hơn 14% so với mức học bổng trung bình trường (3 Tỷ 5)

🎓 Chúc mừng học sinh GPA đã giành được học bổng trị giá 4 Tỷ 1 của trường 𝐉𝐔𝐍𝐈𝐀𝐓𝐀 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐄𝐆𝐄 trong đợt ứng tuyển EA 2019 – 2020

🌟 Mức học bổng này cao hơn 57% so với mức học bổng trung bình trường (2 Tỷ 3)

🎓 Chúc mừng học sinh GPA đã giành được học bổng trị giá 3 Tỷ 4 của trường 𝐀𝐋𝐋𝐄𝐆𝐇𝐄𝐍𝐘 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐄𝐆𝐄 trong đợt ứng tuyển EA 2019 – 2020

🌟 Mức học bổng này cao hơn 35% so với mức học bổng trung bình trường (2 Tỷ 5)

Công ty cổ phần Golden Path Academics Việt Nam

Trụ sở chính - Hà Nội:
Địa chỉ: Văn phòng GPA, Lô 10 – 11, Tầng 4, Tháp C, Tòa nhà D2, 144 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: duhoc@gpa.vn
Điện thoại: 090 225 5164
Chi nhánh TP.HCM:
Địa chỉ: Tòa nhà Perfect, 150 BIS Lê Thị Hồng Gấm, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh
Email: info.hcmc@gpa.vn
Điện thoại: 028 7305 7899

Kết nối với GPA