Thành tích ứng tuyển khối trường Đại học khai phóng (LAC)

Nguyễn Lan Nhi

Bowdoin College (#6 LAC)

Phan Thị Minh Phương

Smith College (#11 LAC)

Thảo Nguyên

Vassar College (#14 LAC)

Đinh Thái Hoàng Hiệp

Vassar College (#14 LAC)

Lê Minh Thuỷ

Vassar College (#14 LAC)

Bùi Minh Hà

Vassar College (#14 LAC)

Trần Phương Hà

Hamilton College (#14 LAC)

Đỗ Thu Linh

Hamilton College (#14 LAC)

Nguyễn Quang Thái

Grinnell College (#14 LAC)

Đồng Xuân Đức

Grinnell College (#14 LAC)

Trần Ngô Quang Anh

Colgate University (#17 LAC)

Nguyễn Tùng Nam

Colgate University (#17 LAC)

Vũ Thái Hà

Colgate University (#17 LAC)

Nguyễn Cẩm Linh

Wesleyan College (#17 LAC)

Lê Hải Anh

Wesleyan College (#17 LAC)

Hồ Hà My

Wesleyan College (#17 LAC)

Nguyễn Lan Nhi

Bowdoin College (#6 LAC)

Nguyễn Lan Nhi

Bowdoin College (#6 LAC)

Nguyễn Lan Nhi

Bowdoin College (#6 LAC)

Nguyễn Lan Nhi

Bowdoin College (#6 LAC)

Nguyễn Lan Nhi

Bowdoin College (#6 LAC)

Nguyễn Lan Nhi

Bowdoin College (#6 LAC)

Vũ Nguyễn Thái Bảo

Davidson College (#17 LAC)

Trần Dân Chí

University of Richmond (#23 LAC)

Trần Thùy Dương

University of Richmond (#23 LAC)

Phạm Minh Ngọc

Macalester College (#25 LAC)

Thái Vũ Hoàng Anh

Macalester College (#25 LAC)

Đỗ Thu Linh

Macalester College (#25 LAC)

Hoàng Linh Chi

Bryn Mawr College (#27 LAC)

Phạm Thị Hà Anh

Bryn Mawr College (#27 LAC)

Nguyễn Trà My

Bryn Mawr College (#27 LAC)

Nguyễn Phương Thu

Bryn Mawr College (#27 LAC)

Nguyễn Minh Trang

Bryn Mawr College (#27 LAC)

Nguyễn Bá Minh Hiếu

College of the Holy Cross (#27 LAC)

Nguyễn Phương Thảo

Bryn Mawr College (#27 LAC)

Nguyễn Mai

Mount Holyoke College (#32 LAC)

Nguyễn Khánh Linh

Mount Holyoke College (#32 LAC)

Nguyễn Huệ Vi

Mount Holyoke College (#32 LAC)

Lê Nguyễn Hương Giang

Mount Holyoke College (#32 LAC)

Tôn Vũ Bảo Trâm

Mount Holyoke College (#32 LAC)

Phạm Minh Ngọc

Mount Holyoke College (#32 LAC)

Hoàng Lan Chi

Mount Holyoke College (#32 LAC)

Hoàng Lan Chi

Mount Holyoke College (#32 LAC)

Nguyễn Lan Thương

Mount Holyoke College (#32 LAC)

Nguyễn Lan Thương

Mount Holyoke College (#32 LAC)

Nguyễn Lan Thương

Mount Holyoke College (#32 LAC)

Nguyễn Lan Thương

Mount Holyoke College (#32 LAC)

Nguyễn Lan Thương

Mount Holyoke College (#32 LAC)

Hoàng Lan Chi

Mount Holyoke College (#32 LAC)

Hoàng Lan Chi

Mount Holyoke College (#32 LAC)

Hoàng Lan Chi

Bucknell University (#35 LAC)

Bùi Quang Minh

Bucknell University (#35 LAC)