Thành tích ứng tuyển khối trường đại học quốc gia (NU)

Nguyễn Thị Vân Anh

Columbia University (#3 NU)

Nguyễn Quang Huy

Duke University (#10 NU)

Dương Trọng Hiếu

Johns Hopkins University (#10 NU)

Mai Trọng Trường

Johns Hopkins University (#10 NU)

Phạm Quỳnh Chi

Dartmouth College (#12 NU)

Hồ Ngọc Linh

University of Notre Dame (#15 NU)

Trương Bằng Linh

Cornell University (#17 NU)

Nguyễn Minh Hạnh

University of California–Los Angeles (#20 NU)

Nguyễn Quang Huy

Emory University (#21 NU)

Nguyễn Thị Thu Hà

University of Southern California (#22 NU)

Johnny Nguyễn

University of Southern California (#22 NU)

Mai Thuc Duy

Georgetown University (#24 NU)

Nguyễn Việt Khang

University of Michigan–Ann Arbor (#25 NU)

Đào Lê Tùng Lâm

University of Michigan–Ann Arbor (#25 NU)

Nguyễn Quang Huy

Wake Forest University (#27 NU)

Đỗ Xuân Linh

New York University (#29 NU)

Phạm Bá Thành

New York University (#29 NU)

Trần Nhật Niên

New York University (#29 NU)

Dương Quốc Viêt

New York University (#29 NU)

Nguyễn Minh Hạnh

New York University (#29 NU)

Nguyễn Tùng Nam

New York University (#29 NU)

Nguyễn Đức Anh

New York University (#29 NU)

Trần Dân Chí

New York University (#29 NU)

Nguyễn Đăng Hiếu

University of Rochester (#29 NU)

Nguyễn Thế Dũng

University of Rochester (#29 NU)

Lê Minh Thanh

University of Rochester (#29 NU)

Huỳnh Ngọc Yến Linh

University of Florida (#34 NU)

Nguyễn Phúc Chương

University of California–Davis (#39 NU)

Bùi Hằng Nga

University of California-Davis (#39 NU)

Hồ Bảo Anh

University of California-Davis (#39 NU)

Vũ Thùy Dung

Boston University (#40 NU)

Lê Như Quỳnh

University of Florida (#40 NU)

Chu Nguyễn Minh Hằng

Boston University (#40 NU)

Nguyễn Thị Phương Thảo

Northeastern University (#40 NU)

Hứa Kim Mai

Northeastern University (#40 NU)

Trần Nguyễn Anh Thư

Northeastern University (#40 NU)

Hoàng Kim Phương

Northeastern University (#40 NU)

Nguyễn Ngọc Mai

Northeastern University (#40 NU)

Hoàng Thục Trang

Northeastern University (#40 NU)

Hoàng Lan Chi

Northeastern University (#40 NU)

Nguyễn Minh Hiền

Northeastern University (#40 NU)

Nguyễn Diệu Hằng

Case Western Reserve University (#40 NU)

Đinh Hùng Việt

Case Western Reserve University (#40 NU)

Phạm Bùi Hoàng Hiệp

Case Western Reserve University (#40 NU)

Trần Tuấn Anh

Case Western Reserve University (#40 NU)

Trần Quế Nhi

Case Western Reserve University (#40 NU)

Nguyễn Hồng Hà

Case Western Reserve University (#40 NU)

Lê Nhật Hưng

Case Western Reserve University (#40 NU)

Phạm Phú Cường

Case Western Reserve University (#40 NU)

Phạm Minh Hiếu

Case Western Reserve University (#40 NU)

Lê Hoàng Việt

Case Western Reserve University (#40 NU)

Vũ Việt Sơn

Case Western Reserve University (#40 NU)

Phạm Lam Khuê

Case Western Reserve University (#40 NU)

Phạm Đức Long

Case Western Reserve University (#40 NU)

Lê Nhật Minh

Case Western Reserve University (#40 NU)

Lê Hà My

Villanova University (#46 NU)

Trần Thanh Giang

Villanova University (#46 NU)

Trần Thủy Tiên

Villanova University (#46 NU)

Vũ Đức Duy

Villanova University (#46 NU)

Ngô Thùy Dương

Villanova University (#46 NU)

Nghiêm Khánh Quỳnh

Villanova University (#46 NU)

Nguyễn Ngọc Trân

Villanova University (#46 NU)

Lê Việt Hoàng

University of Wisconsin–Madison (#46 NU)

Loakhajorn Nguyễn Ngân

University of Illinois–Urbana-Champaign (#48 NU)

Trịnh Hoàng Long

University of Texas–Austin (#48 NU)

Bình Minh

Lehigh University (#50 NU)

Nguyễn Ngọc Hiệp

Học bổng:  4.8 tỷ
Texas Christian University (#97 NU)

Nghiêm Khánh Quỳnh

Học bổng: 4.8 tỷ
Villanova University (#46 NU)

Nguyễn Ngọc Trân

Học bổng: 4.8 tỷ
Villanova University (#46 NU)

Nguyễn Phương Anh

Học bổng:  4.7 tỷ
Texas Christian University (#97 NU)

Võ Hồng Nghi

Học bổng:  4.7 tỷ
Hult International Business School

Ngô Huy Phong

Học bổng: 4.6 tỷ
Miami University-Oxford (#91 NU)

Trần Thanh Giang

Học bổng: 4.5 tỷ
Villanova University (#46 NU)

Hoàng Chúc Tường

Học bổng:  4.5 tỷ
Fordham University (#74 NU)

Nguyễn Đăng Hiếu

Học bổng: 4.5 tỷ
University of Rochester (#29 NU)