Thành tích ứng tuyển khối trường Regional Universities

Nguyễn Hồng Ngọc

Providence College  (#1 RU)

Nguyễn Huyền My

Providence College  (#1 RU)

Bùi Minh Thắng

Providence College  (#1 RU)

Nuong Nguyễn

Providence College  (#1 RU)

Từ Ngọc Thu Trang

Providence College  (#1 RU)

Dương Thái Anh

Providence College  (#1 RU)

Hoàng Duy Bach

Providence College  (#1 RU)

Trần Nguyên Diệp Linh

Providence College  (#1 RU)

Đinh Hà Phúc

Providence College  (#1 RU)

Đàm Trần Quỳnh Anh

Rollins College (#1 RU)

Vũ Thùy Dung

Trinity University (#1 RU)

Nguyễn Phan Thu Thủy

Trinity University (#1 RU)

Lê Minh Hoàng

Trinity University (#1 RU)

Võ Trương Quỳnh ANh

Trinity University (#1 RU)

Nguyễn Phương Ngọc Hà

Trinity University (#1 RU)

Thái Vũ Hoàng Anh

Trinity University (#1 RU)

Nguyễn Việt Phương

Trinity University (#1 RU)

Hoàng Phương Thảo

Trinity University (#1 RU)

Nguyễn Nhật Minh

Trinity University (#1 RU)

Đinh Ngọc Thảo

Trinity University (#1 RU)

Đặng Đàm Linh

Trinity University (#1 RU)

Hoàng Ngọc Diệp

Trinity University (#1 RU)

Trần Thị Hoàng Anh

Trinity University (#1 RU)

Nguyễn Gia Minh

Trinity University (#1 RU)

Hoàng Lê Minh

Trinity University (#1 RU)

Nguyễn Hoàng Thảo My

Trinity University (#1 RU)

Trần Thành Trung

Trinity University (#1 RU)

Nguyễn Lan Nhi

Trinity University (#1 RU)

Lê Ngọc Hiếu

Trinity University (#1 RU)

Đặng Mai Hà

Trinity University (#1 RU)

Trần Thị Hoàng Anh

Trinity University (#1 RU)

Hoàng Lê Minh

Trinity University (#1 RU)

Nguyễn Hoàng Thảo My

Trinity University (#1 RU)

Hoàng Chúc Tường

Trinity University (#1 RU)

Nguyễn Quốc Huy

Trinity University (#1 RU)

Doãn Đức Khánh

Trinity University (#1 RU)

Hồ Xuân Vũ

Trinity University (#1 RU)

Lê Trung Hiếu

Bentley University (#2 RU)

Huỳnh Ngọc Yến Linh

Bentley University (#2 RU)

Nguyễn Quốc Khánh

Bentley University (#2 RU)

Nguyễn Hà Minh Anh

Bentley University (#2 RU)

Hoàng Duy Bách

Bentley University (#2 RU)

Nguyễn Bá Minh Hiếu

John Carroll University (#2 RU)

Phạm Ngọc Minh

John Carroll University (#2 RU)

Nguyễn Thu An

Học Bổng: 4.5 tỷ
Fairfield University (#3 RU)

Bùi Minh Thắng

Học Bổng: 4.2 tỷ
Providence College (#1 RU)

Nguyễn Hồng Ngọc

Học Bổng: 4.1 tỷ
Providence College (#1 RU)

Đinh Hà Phúc

Học Bổng: 4.1 tỷ
Providence College (#1 RU)

Nguyễn Huyền My

Học Bổng: 3.9 tỷ
Providence College (#1 RU)

Đào Minh Gia

Học Bổng: 3.8 tỷ
Fairfield University (#3 RU)

Kiều Quang Hải

Học Bổng: 3.8 tỷ
Fairfield University (#3 RU)

Võ Minh Huy

Học Bổng: 3.8 tỷ
Fairfield University (#3 RU)

Lê Việt Hoàng

Học Bổng: 3.6 tỷ
Fairfield University (#3 RU)

Hoàng Hiền Anh

Học Bổng: 3.6 tỷ
Fairfield University (#3 RU)

Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Học Bổng: 3.6 tỷ
Fairfield University (#3 RU)

Lê Linh Hà

Học Bổng: 3.5 tỷ
Fairfield University (#3 RU)

Vũ Trường Duy

Học Bổng: 3.5 tỷ
Fairfield University (#3 RU)

Trịnh Thu Phương

Học Bổng: 3.5 tỷ
Fairfield University (#3 RU)

Công ty cổ phần Golden Path Academics Việt Nam

Trụ sở chính - Hà Nội:
Địa chỉ: Văn phòng GPA, Lô 10 – 11, Tầng 4, Tháp C, Tòa nhà D2, 144 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: duhoc@gpa.vn
Điện thoại: 090 225 5164

Kết nối với GPA