Dương Lương

Tư Vấn Viên Chiến Lược

  • 2 năm kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức phi chính phủ. 
  • 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, tư vấn du học các cho học sinh ứng tuyển thành công vào các trường Top cao bậc học phổ thông, đại học và thạc sỹ. 
  • Học sinh đỗ các trường Denison University (#39 LAC), Trinity University (#59 LAC), Northeastern University (#53 NU), Bentley University (#1 RU), Elmhurst University (#6 RU), Depauw University (#46 LAC) , Centre College (#55 LAC),… 
  • Phong cách làm việc: nhiệt tình, cởi mở, đồng hành sát sao cùng học sinh giúp học viên hình thành được tính kỷ luật và kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả. 

Đội Ngũ Tư Vấn Cao Cấp