Giang Nguyễn

Tư Vấn Viên Chiến Lược

  • 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển cá nhân, phát triển kĩ năng lãnh đạo, và hướng nghiệp. 
  • 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du học. Học sinh đỗ các trường: University of California, Los Angeles (#15NU), University of California, Irvine (#33NU), Georgia State University (#227NU), Depauw University (#46LAC), Augustana College (#100LAC), University of British Columbia (#34 in QS World University Rankings), University of Victoria (#2 Maclean’s Comprehensive Univerisity in Canada),… 
  • Thế mạnh trong việc lắng nghe, nắm bắt tâm lý, kết nối và xây dựng mối quan hệ với học sinh. Luôn động viên và trao quyền để học sinh có sự tự chủ trong hành trình phát triển bản thân. 

Đội Ngũ Tư Vấn Cao Cấp