Hà Trần

Huấn Luyện Viên Phát Triển Cá Nhân

  • Hơn 4 năm kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức giáo dục 
  • Người thực hành Khai vấn Chuyển hoá (Transformational Coach) theo tiêu chuẩn ICF  
  • Thế mạnh: Kết nối & xây dựng mối quan hệ với học sinh, đồng hành cùng sự chuyển hoá của học sinh cả về nhận thức & hành động.  
  • Phong cách làm việc: Cởi mở, đồng cảm & khích lệ, đồng thời cũng chú trọng đến tính thử thách – giúp học sinh luôn biết cách ghi nhận bản thân đồng thời không ngừng mở rộng & khám phá những tiềm năng của chính mình.   

Đội Ngũ Tư Vấn Cao Cấp