My Dương

Tư Vấn Viên Chọn Trường

  •  Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) trường University of Essex. 
  • 8 năm kinh nghiệm trong linh vực giáo dục, tư vấn chiến lược và định hướng hồ sơ cho hàng trăm học sinh ứng tuyển thành công trường top cấp 3, đại học và thạc sỹ. 
  • Kinh nghiệm tư vấn đa dạng cho học sinh đến từ các khối trường chuyên, công lập, dân lập, song ngữ, và quốc tế ở nhiều tỉnh thành tại Việt Nam và học sinh tại nước ngoài. 
  • Hoc sinh được nhận vào các trường Yale University (#5 NU Ivy League), Columbia University (#12 NU Ivy League), New York University (#35 NU), UC-Los Angeles (#15 NU), University of Richmond (#25 LAC), Colgate University (#21 LAC), Boston University (#43 NU), Vassar College (#16 LAC),… 
  • Được biết đến vì hiểu biết sâu rộng về các trường đại học hàng đầu tại Mỹ và thế giới, và lên chiến lược chọn trường tối ưu hoá xếp hạng, học bổng và môi trường phù hợp. 

Đội Ngũ Tư Vấn Cao Cấp