Ngọc Nguyễn

Huấn Luyện Viên Phát Triển Cá Nhân

  • Thạc sĩ xuất sắc ngành Marketing và Quản trị Kinh doanh, University of East Anglia (UEA), Anh Quốc. 
  • Kinh nghiệm 4 năm làm việc trong lĩnh vực marketing và giáo dục, với hơn 2 năm làm việc trong lĩnh vực tư vấn giáo dục và phát triển cá nhân. 
  • Huấn luyện viên chính chương trình Huấn luyện Trưởng thành PathFinder trực tiếp dẫn dắt nhiều học sinh trong quá trình xây dựng nhận thức bản thân, phát triển kỹ năng mềm, nâng cao trải nghiệm ngoại khóa, tư vấn hướng nghiệp và định hướng du học. 
  • Có khả năng quan sát, thấu hiểu cảm xúc và tính cách của học sinh, từ đó xác định hướng hỗ trợ và tư vấn phù hợp, với trọng tâm là sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân học sinh. 
  • Được biết đến với phong cách làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình, thân thiện, tích cực và luôn sát sao đồng hành cùng sự phụ huynh học sinh. 

Đội Ngũ Tư Vấn Cao Cấp