Lan Anh Nguyễn

Tư Vấn Viên Chiến Lược

  • Thạc sỹ Kinh tế Tài chính – Southern New Hampshire University (US)  
  • 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, định hướng học sinh về phát triển bản thân và xây dựng mục tiêu, chiến lược du học cho hơn 65 học sinh.   
  • HS đỗ các trường: Columbia University (#12 NU), Cornell University (#12 NU), University of Michigan – Ann Arbor (#21 NU), University of Washington (#40 NU), University of Rochester (#47 NU), Purdue University (#51 NU), Michigan State University (#60 NU), Berea College (#30 LAC), Kenyon College (#39 LAC) ;; University of Toronto (#1 Canada); UBC (#3 Canada), University of Melbourne (#1 Australia). 
  • Được biết tới với phong cách làm việc thân thiện, gần gũi, được học sinh tin tưởng và chia sẻ những khó khăn, áp lực, để giúp học sinh tháo gỡ trong quá trình chuẩn bị hồ sơ. Giúp học sinh thấu hiểu bản thân, tăng sự tự tin và định hình màu sắc cá nhân rõ ràng. Cô Lan Anh đồng hành với học sinh với chuyên môn sâu rộng, sự nhiệt tình; sự quan tâm sát sao, khả năng giúp các em định hướng phát triển bản với màu sắc cá nhân riêng biệt,  giúp các em hiện thực hóa mục tiêu và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. 

 

Đội Ngũ Tư Vấn Cao Cấp