Sabeeh Jameel

  • Cử nhân Danh dự ngành Lịch sử, trường New York University; Thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế, trường Columbia University (Ivy League); 
  • Luận án tốt nghiệp với đề tài về mối quan hệ giữa người Hồi giáo và người Do Thái ở Mỹ đã giành được giải thưởng NYU Phi Beta Kappa, được đánh giá là dự án nghiên cứu xuất sắc nhất ở bậc Đại học; 
  • Các nghiên cứu cùng các tác phẩm do anh viết và biên kịch xuất hiện rộng rãi trên các kênh truyền thông ở Mỹ như National Geographic, CNN và Netflix; 
  • Tư vấn Viết luận cho học sinh đỗ các trường New York University (#30 NU), University of Rochester (#34 NU), Vassar College (#13 LAC), University of Richmond (#22 LAC), Bucknell University (#34 LAC) …; 
  • Được biết đến với phong cách sửa luận hoa mỹ, dùng ngôn từ độc đáo, lối văn chêm nhiều cảm xúc. 

Đội Ngũ Tư Vấn Cao Cấp