Tiêu đề bài viết Left Sub Bài viết Right

Anh Sabeeh tốt nghiệp xuất sắc bằng Cử nhân nghệ thuật ngành Lịch sử trường Đại học New York và bằng đôi MPP/MPA quốc tế ở trường Hertie thuộc Đại học Columbia. Anh là học giả Benjamin A. Gilman quốc tế năm 2012. Nghiên cứu về việc nâng cao mối quan hệ giữa người đạo Hồi và người Do Thái của anh đã nhận giải thưởng NYU Phi Beta Kappa cho công trình nghiên cứu Cử nhân thành công nhất.

Công ty cổ phần Golden Path Academics Việt Nam

Trụ sở chính - Hà Nội:
Địa chỉ: Văn phòng GPA, Lô 10 – 11, Tầng 4, Tháp C, Tòa nhà D2, 144 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: duhoc@gpa.vn
Điện thoại: 090 225 5164

Kết nối với GPA