Thanh Nguyễn

  • 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục, huấn luyện phát triển bản thân và tư vấn du học.  
  • Huấn luyện viên chính của chương trình Tư vấn Huấn luyện PathFinder, huấn luyện các em học sinh xác định mục tiêu và làm việc chủ động tích cực để hiện thực hóa các định hướng học tập và phát triển bản thân. 
  • Nhạy bén trong việc nắm bắt tâm lý, tính cách và điểm mạnh của mỗi học sinh, từ đó tạo động lực và định hướng phát triển cá nhân hiệu quả cho từng bạn theo đúng mục tiêu cam kết với gia đình. Phong cách làm việc tận tâm, thấu cảm, linh hoạt, kỷ luật và đồng hành sát sao cùng học sinh và gia đình;  
  • Học sinh đỗ các trường: University College London (#4 UK), Cardiff University (#5 UK for reaseach quality), University of Glasgow (#12 UK), Franklin and Marshall College (#35 LAC), Denison University (#39 LAC), Michigan State University (#60 NU), Indiana Bloomington University (#73 NU, top 10 Business School), Fordham University (#89 NU), The University of Hongkong – Full tuition scholarship (#26 worldwide in QS),… 

 

Đội Ngũ Tư Vấn Cao Cấp