Thanh Nguyễn

Huấn Luyện Viên Phát Triển Cá Nhân

  • 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục- đào tạo và huấn luyện phát triển bản thân.  
  • Huấn luyện viên chính chương trình Huấn luyện Trưởng thành PathFinder trực tiếp dẫn dắt nhiều học sinh trong và ngoài nước trong quá trình xây dựng nhận thức bản thân, phát triển kỹ năng mềm, nâng cao trải nghiệm ngoại khóa, tư vấn hướng nghiệp và định hướng du học.  
  • Nhạy bén trong việc nắm bắt tâm lý, tính cách và điểm mạnh của mỗi học sinh, từ đó tạo động lực và định hướng phát triển cá nhân hiệu quả cho từng bạn.  
  • Phong cách làm việc nhiệt tình, tận tâm, linh hoạt, đồng hành sát sao trong việc giúp các học viên xác định mục tiêu, xây dựng kỷ luật và làm việc chủ động để hiện thực hóa định hướng học tập và phát triển bản thân. 

 

Đội Ngũ Tư Vấn Cao Cấp