Tiên Trần

Tư Vấn Viên Chiến lược

  • 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện và quản trị dự án 
  • 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và phát triển cá nhân 
  • Nhanh nhạy trong việc nắm bắt tâm lý và tiếp cận học sinh theo nhiều cách khác nhau. Từ đó đưa ra định hướng cụ thể và cá nhân hoá phù hợp với màu sắc của từng học sinh.  
  • Phong cách làm việc nhiệt tình, sáng tạo và đầy khích lệ.  
  • Có khả năng dẫn dắt hướng dẫn, hỗ trợ học sinh trong quá trình làm hoạt động ngoại khoá từ khâu lên ý tưởng tới vận hành. 
  • Học sinh đỗ các trường: Illinois Wesleyan University (#1 RU Midwest), Michigan State University (#60 NU), Penn State University (#60 NU), University of Massachusetts – Amherst (#67 NU), Indiana University – Bloomington (#73 NU), The University of Sydney (#13 QS World Ranking) … 

Đội Ngũ Tư Vấn Cao Cấp