Tuấn Nguyễn

Tư Vấn Viên Viết Luận

  • Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Kinh tế phát triển; Trường Đại học York, Anh Quốc;  
  • Học bổng 100% Thạc sĩ Hành chính công; Trường Lee Kuan Yew School of Public Policy, ĐH Quốc gia Singapore; 
  • 7 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh và quản lý chất lượng chương trình, luyện thi IELTS và phát triển kỹ năng Viết. 
  • 6 năm kinh nghiệm tư vấn Viết luận, trực tiếp làm việc với gần 40 học sinh; 
  • Học sinh đỗ các trường như University of Toronto (#1 Ca), Trinity University (#59 LAC), University of Amsterdam (#1 Netherlands), University of Florida (#28 NU), Denison University (#39 LAC),  Depauw University (#46 LAC), Dickinson College (#46 LAC), Fordham University (#89 NU), Villanova University (#67 NU) 
  • Được biết đến về sự nhiệt tình, tận tâm với học sinh, linh hoạt và đáp ứng nhanh các yêu cầu cần hỗ trợ; nhanh nhạy trong việc nắm bắt các điểm mạnh, yếu của học sinh. 

Đội Ngũ Tư Vấn Cao Cấp