Hành Trình GPA Counseling

Huấn Luyện Trưởng Thành

Pathfinder là chương trình huấn luyện trưởng thành và tư vấn phát triển toàn diện dành cho học sinh từ lớp 6-11, tập trung vào mục tiêu học tập, hoạt động ngoại khóa, xây dựng thương hiệu cá nhân, lộ trình nghề nghiệp và hồ sơ xin học bổng du học.

Du Học Mỹ và Các Nước


GPA cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược cao cấp dành cho học sinh Lớp 9,10,11 và 12, đồng hành cùng các em ứng tuyển và nhập học thành công tại các trường Trung học Nội Trú, Đại học hàng đầu ở Mỹ và các nước nói tiếng Anh, với những suất học bổng giá trị.

Tư Vấn Hướng nghiệp


Chuyên gia của chúng tôi đồng hành cùng các em trong hành trình khám phá bản thân, tìm hiểu ngành nghề yêu thích và định hướng dài hạn của cá nhân, từ đó giúp các em lựa chọn và đưa ra quyết định phù hợp nhất.