Vinh Nguyễn

 Tư Vấn Viên Viết Luận

  • Cử nhân trường Đại học Denison University (Mỹ) 
  • Hiện đang tư vấn pháp lý cho các công ty nước ngoài và công ty FDI tại Việt Nam 
  • Từng làm việc tại phòng Tuyển sinh trường Đại học Denison University, và các công ty thuộc nhóm Big4 tại Mỹ và châu Âu 
  • Có học sinh đỗ vào các trường như Mount Holyoke College (#34 LAC), Denison University (#39 LAC), University of Florida (#28 NU), Univerisity of Michigan (#21 NU), Purdue University (#43 NU), UMass Amherst (#67 NU), University of Sydney (#3 Úc), Willem de Kooning Academie (Hà Lan),… 
  • Được biết đến với khả năng phân tích và tận dụng lợi thế riêng của từng học sinh để tạo ra bản sắc cá nhân trong các thành phần hồ sơ ứng tuyển. 

 

Đội Ngũ Tư Vấn Cao Cấp