Thành Tích Học Sinh Tiêu Biểu - Theo Ngành

Nguyễn Đức Anh

Khóa: 2018 – 2019
Trường: New York University (#29 NU)
Ngành: Kinh Doanh

Học Bổng: 2,1 tỷ đồng

TOEFL: 116
SAT: 1520

Hoàng Lan Chi

Khóa: 2016 – 2017
Trường: Northeastern University (#40 NU)
Ngành: Kinh Doanh

TOEFL: 101
SAT : 1420
Toán 1: 780
Toán 2: 750

Bùi Ngọc Ly

Khóa: 2016 – 2017
Trường: Dickinson College (#46 LAC)
Ngành: Kinh Doanh Quốc Tế

Học Bổng: 4,4 tỷ đồng/ 4 năm

IELTS: 7
SAT: 1410

Nguyễn Hà Anh

Khóa: 2016 – 2017
Trường: Dickinson College (#46 LAC)
Ngành: Kinh Tế Quốc Tế

Học Bổng: 4,5 tỷ đồng/ 4 năm

TOEFL: 108
SAT: 1460

Trần Thủy Tiên

Khóa: 2017 – 2018
Trường: Villanova University (#46 NU)
Ngành:Quản Trị Kinh Doanh

Học Bổng: 4 tỷ đồng/ 4 năm

IELTS: 8
SAT: 1500

Ngô Thùy Dương

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Villanova University (#46 NU)
Ngành: Tài chính

Học Bổng: 3,1 tỷ đồng

TOEFL: 103
SAT: 1430

Đàm Trần Quỳnh Anh

Khóa: 2016 – 2017
Trường: College of Wooster (#66 LAC)
Ngành: Kinh Doanh

Học Bổng: 3,3 tỷ đồng/ 4 năm

TOEFL: 85
SAT: 1300

Nguyễn Khánh Linh

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Knox College (#66 LAC)
Ngành: Quản Trị Kinh Doanh

Học Bổng: 3,9 tỷ đồng

IELTS: 6.5
SAT: 1210

Hoàng Chúc Tường

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Fordham University (#74 NU)
Ngành: Kinh Doanh

Học Bổng: 4,5 tỷ đồng

TOEFL: 99
SAT: 1390

Lê Việt Hoàng

Khóa: 2017 – 2018
Trường: Indiana University – Bloomington (#79 NU)
Ngành: Marketing

Học Bổng: 3,6 tỷ đồng/ 4 năm

IELTS: 7
SAT: 1400

Trịnh Võ Hải Long

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Earlham College
(#80 LAC)
Ngành: Kinh Doanh

Học Bổng: 3,8 tỷ đồng

Nguyễn Huệ Anh

Khóa: 2016 – 2017
Trường: Beloit College (#82 LAC)
Ngành: Kinh Doanh

Học Bổng: 3 tỷ đồng/ 4 năm

TOEFL: 85
SAT: 1240

Nguyễn Xuân Hạnh Mỹ

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Miami University (#91 NU)
Ngành: Kinh doanh quốc tế

Học Bổng: 3,1 tỷ đồng

IELTS: 7.5
SAT: 1370

Nguyễn Minh Anh

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Miami University (#91 NU)
Ngành: Kinh Doanh

Học Bổng: 2,8 tỷ đồng

IELTS: 7.0
SAT: 1400

Trần Nguyễn Diệp Linh

Khóa: 2017 – 2018
Trường: Bentley University (#2 Regional)
Ngành: Marketing

Học bổng: 1,3 tỷ đồng/ 4 năm

IELTS: 7
SAT: 1350
Sinh: 740

Vũ Trường Duy

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Fairfield University (#3 RU)
Ngành: Tài chính

Học Bổng: 3,5 tỷ đồng

IELTS: 8.0
SAT: 1440

Nguyễn Quốc Huy

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Miami University (#91 NU)
Ngành: Tài chính

IELTS: 6.5
TOEFL: 1340

Hoàng Thị Hồng Nhung

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Texas Christian University (#97 NU)
Ngành: Kinh doanh

Học bổng: 3,7 tỷ đồng

IELTS: 6.5
SAT: 1250

Nguyễn Thanh Lâm

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Suffolk University (#38 RU)
Ngành: Kinh doanh

IELTS: 5.5
SAT: 980

Đặng Phương Thảo

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Northern State University (#84 RU)
Ngành: Kinh tế

IELTS: 7.0
SAT: 1330

Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Khóa: 2017 – 2018
Trường: Texas Christian University (#97 NU)
Ngành: Marketing

IELTS: 6.5
SAT: 1240

Nguyễn Thu An

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Texas Chrisitian University (#97 NU)
Ngành: Marketing

Học bổng: 4,5 tỷ đồng

IELTS: 8.0
SAT: 1470

Nguyễn Thị Linh Trang

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Texas Christian University (#97 NU)
Ngành: Kinh Doanh

Học bổng: 4,2 tỷ đồng

IELTS: 6.0
SAT: 1240

Trần Linh Trang

Khóa: 2017 – 2018
Trường: Drexel University (#97 NU)
Ngành: Kinh Doanh

Học Bổng: 2,4 tỷ đồng/ 4 năm

IELTS: 6
SAT: 1170

Nguyễn Thị Hòa My

Khóa: 2018 – 2019
Trường: St John’s University (#179 NU)
Ngành: Kinh Doanh

Học Bổng: 1,8 tỷ đồng

IELTS: 5.5
SAT: 1060

Vũ Đức Duy

Khóa: 2017 – 2018
Trường: Villanova (#46 NU)
Ngành: Truyền Thông

Học Bổng: 3,6 tỷ đồng/ 4 năm

IELTS: 7
SAT: 1480

Đào Minh Gia

Khóa: 2017 – 2018
Trường: Texas Christian University (#97 NU)
Ngành: Tâm Lý Học

Học Bổng: 3,9 tỷ đồng/ 4 năm

TOEFL: 105
SAT: 1450

Bùi Minh Hà

Khóa: 2017 – 2018
Trường: Vassar College (#14 LAC)
Ngành: Giáo Dục

Học Bổng: 4,1 tỷ đồng/ 4 năm

TOEFL: 115
SAT: 1540

Vũ Nguyên Thái Bảo

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Davidson College (#17 LAC)
Ngành: Quốc tế học

Học Bổng: 4,6 tỷ đồng

TOEFL: 104
SAT: 1480

Đinh Nguyễn Tố Trân

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Drexel University (#97NU)
Ngành: Tâm lý học

Học Bổng: 3,2 tỷ đồng

IELTS: 7.0
SAT: 1230

Nguyễn Thị Thanh Lam

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Drexel University (#97 NU)
Ngành: Quan hệ quốc tế

Học Bổng: 3,9 tỷ đồng

IELTS: 7.0
SAT: 1360

Trần Ngô Quang Anh

Khóa: 2017 – 2018
Trường: Colgate University (#17 LAC)
Ngành: Giáo Dục

Học Bổng: 5,1 tỷ đồng/ 4 năm

TOEFL: 112
SAT: 1520

Nguyễn Quang Vinh

Khóa: 2016 – 2017
Trường: Denison University (#43 LAC)
Ngành: Truyền Thông

Học Bổng: 3 tỷ đồng/ 4 năm

TOEFL: 100
SAT: 1310

Phan Hạnh Ngân

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Denison University (#43 LAC)
Ngành: Truyền thông

Học Bổng: 3,9 tỷ đồng

TOEFL: 82
SAT: 1150

Hà Việt Dũng

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Dickinson College (#46 LAC )
Ngành: Sư phạm

Học Bổng: 5 tỷ đồng

IELTS: 8.0
SAT: 1440

Nguyễn Mậu Thế Anh

Khóa: 2016 – 2017
Trường: Depauw University (#46 LAC)
Ngành: Tâm Lý Học

Học Bổng: 3,4 tỷ đồng/ 4 năm

TOEFL:103
SAT: 2080

Nguyễn Hải Dương

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Rhodes College (#53 LAC)
Ngành: Truyền thông

Học Bổng: 602 triệu đồng

TOEFL: 104
SAT: 1440

Lê Khánh Linh

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Lawrence University (#58 LAC)
Ngành: Tâm Lý Học

Học Bổng: 3,9 tỷ đồng

SAT: 1380

Nguyễn Thế Vũ

Khóa: 2016 – 2017
Trường: Knox College (#66 LAC)
Ngành: Báo Chí

Học Bổng: 2,8 tỷ đồng/ 4 năm

TOEFL: 94
SAT: 1180

Vũ Trà My

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Juniata College (#82 LAC)
Ngành: Truyền Thông

Học Bổng: 3,8 tỷ đồng

IELTS: 6.5
SAT: 1340

Lê Hải Nhất Linh

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Wesleyan College (#145 LAC)
Ngành: Truyền thông

Học Bổng: 3,5 tỷ đồng

IELTS: 6.0
SAT: 1210

Hoàng Ngọc Diệp

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Trinity University (#1 RU)
Ngành: Truyền thông

Học Bổng: 3,3 tỷ đồng

IELTS: 7.5
SAT: 1390

Lê Ngọc Hiếu

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Trinity University  (#1 RU)
Ngành: Tâm Lý Học

Học Bổng: 3,3 tỷ đồng

IELTS: 8.0
SAT: 1450

Nguyễn Huyền My

Khóa: 2016 – 2017
Trường: Providence (#1 Regional)
Ngành: Tâm Lý Học

Học Bổng: 3,6 tỷ đồng/ 4 năm

IELTS: 7
SAT: 1450

Nguyễn Thùy Dương

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Emhurst College (#24 RU)
Ngành: Truyền thông

Học Bổng: 2,8 tỷ đồng

TOEFL: 84
SAT: 1270

Nguyễn Thế Dũng

Khóa: 2017 – 2018
Trường: University of Rochester (#29 NU)
Ngành: Kỹ Sư Cơ Khí

Học Bổng: 3,2 tỷ đồng/ 4 năm

TOEFL: 109
SAT: 1400
Toán:790
Sinh: 760

Vũ Đức Hùng

Khóa: 2016 – 2017
Trường: Case Western Reserve University (#40 NU)
Ngành: Khoa Học Máy Tính

Học Bổng: 3,6 tỷ đồng/ 4 năm

TOEFL: 91
SAT: 1420

Nguyễn Lan Nhi

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Bowdoin College (#6 LAC)
Ngành: Khoa Học Máy Tính

Học bổng: 4,8 tỷ đồng

TOEFL: 109
ACT: 35

Nguyễn Phương Thảo

Khóa: 2016 – 2017
Trường: Kenyon College (#27 LAC)
Ngành: Khoa Học Máy Tính

Học Bổng: 4,5 tỷ đồng/ 4 năm

TOEFL:111
ACT: 31

Nguyễn Hồng Hà

Khóa: 2016 – 2017
Trường: Case Western Reserve University (#40 NU)
Ngành: Hóa Sinh

Học Bổng: 3,7 tỷ đồng/ 4 năm

TOEFL: 105
ACT: 30

Phạm Lam Khuê

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Case Western Reserve University (#40 NU)
Ngành: Hóa sinh

Học bổng: 4,2 tỷ đồng

IELTS: 7.5
SAT: 1440

Hoàng Minh Hiếu

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Union College (#45 LAC)
Ngành: Khoa Học Máy Tính

Học Bổng: 3,6 tỷ đồng

IELTS: 7.0
SAT: 1300

Trần Nguyên Hưng

Khóa: 2017 – 2018
Trường: Rhodes College (#53 LAC)
Ngành: Khoa Học Máy Tính

Học Bổng: 3,1 tỷ đồng/ 4 năm

IELTS: 7.5
SAT: 1430

Đặng Mai Hà

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Case Western Reserve University (#40 NU)
Ngành: Khoa học máy tính

Học Bổng: 3,7 tỷ đồng

IELTS: 8.5
ACT: 32

Hồ Bảo Anh

Khóa: 2017 – 2018
Trường: University of Illinois at Urbana Champaign (#48 NU)
Ngành: Kỹ Sư Dân Dụng

IELTS: 85
SAT: 1530
Toán: 800
Sinh: 740

Nguyễn Trọng Tùng Lâm

Khóa: 2018 – 2019
Trường: College of Wooster (#66 LAC)
Ngành: Khoa học chính trị

Học Bổng: 3,7 tỷ đồng

IELTS: 7.5
SAT: 1450

Nguyễn Gia Minh

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Luther College (#100 LAC)
Ngành: Vật lý

Học Bổng: 3,8 tỷ đồng

IELTS: 8.0
SAT: 1520

Lê Minh Thanh

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Purdue University (#57 NU)
Ngành: Vật lý

Học Bổng: 3,8 tỷ đồng

TOEFL: 96
SAT: 1500

Nguyễn Triệu Quân

Khóa: 2016 – 2017
Trường: Virginia Polytechnic Institute and State University (#69 NU)
Ngành: Kỹ sư

IELTS: 8
SAT: 1960

Nguyễn Nhật Minh

Khóa: 2017 – 2018
Trường: Trinity University (#1 Regional)
Ngành: Hóa Học

Học Bổng: 2,3 tỷ đồng/ 4 năm

IELTS: 65
SAT: 1350

Đặng Đàm Linh

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Trinity University (#1 RU)
Ngành: Khoa Học Máy Tính

IELTS: 6.5
SAT: 1350

Nguyễn Thị Quỳnh Hà

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Worcester Polytechnic Institute (#74 NU)
Ngành: Phát triển game

Học Bổng: 2,2 tỷ đồng

IELTS: 7.0
SAT: 1360

Nguyễn Quang Duy

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Miami University (#91 NU)
Ngành: Khoa học máy tính

Học Bổng: 2,5 tỷ đồng

IELTS: 8.0
SAT: 1440

Bùi Quang Minh

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Illinois Institute Of Technology (#117 NU)
Ngành: Khoa Học Máy Tính

Học bổng: 1,9 tỷ đồng

TOEFL: 98
SAT: 1150

Lê Đăng Chính

Khóa: 2018 – 2019
Trường: University of Texas-Dallas (#147 NU)
Ngành: Khoa Học Máy Tính

Học Bổng: 3,9 tỷ đồng

TOEFL:111
ACT: 31

STEM viết tắt cho chữ đầu của các ngành Science (khoa học tự nhiên), Technology (công nghệ), Engineering (kỹ thuật) và Mathematics (toán học) .  STEM đặc biệt phù hợp với sinh viên mạnh về các môn tự nhiên và yêu thích lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ.
 
Một số ngành tiêu biểu thuộc khối STEM: Computer Science (Khoa học máy tính), Mechanical Engineering (Kỹ sư cơ khí) , Civil Engineering (Kỹ sư dân dụng), Information Technology (Công nghệ thông tin), Chemical Technology (Công nghệ hóa học) , Applied Maths (Toán ứng dụng),…
 
Với những lợi thế như môi trường học tập năng động với nền khoa học, công nghệ, kỹ thuật phát triển đứng đầu thế giới – việc làm thu nhập cao – cơ hội ở lại lâu hơn sau tốt nghiệp hoặc định cư tại Mỹ , du học ngành STEM đã trở nên vô cùng hấp dẫn trong con mắt du học sinh quốc tế trong những năm gần đây. 
 

Tạ Thị Minh Dung

Khóa: 2016 – 2017
Trường: University of Minnesota – Twin Cities (#70 NU)
Ngành: Thiết Kế Đồ Họa

Học Bổng: 900 triệu/ 4 năm

TOEFL: 83
ACT: 31

Vũ Khánh Linh

Khóa: 2018 – 2019
Trường: Parson The New School of Design (#1 Thế Giới về Design)
Ngành: Thiết kế Nội thất

Học Bổng: 1,1 tỷ đồng

Trần Hải Long

Khóa: 2017 – 2018
Trường: Rhode Island School of Design (#3 Thế Giới về Design)
Ngành: Thiết Kế Đồ Họa

IELTS: 7.5
SAT: 1340

Trương Thanh Trà My

Khóa: 2017 – 2018
Trường: Parson The New School of Design (#4 Thế Giới về Design)
Ngành: Thiết Kế/ Truyền Thông

Học Bổng: 1,2 tỷ đồng

IELTS: 105
SAT: 1390

Nguyễn Lan Phương

Khóa: 2015 – 2016
Trường: Pratt Institute (#10 các trường tốt nhất về Kiến Trúc)
Ngành: Kỹ sư

TOEFL: 93
SAT: 1960

Công ty cổ phần Golden Path Academics Việt Nam

Trụ sở chính - Hà Nội:
Địa chỉ: Văn phòng GPA, Lô 10 – 11, Tầng 4, Tháp C, Tòa nhà D2, 144 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: duhoc@gpa.vn
Điện thoại: 090 225 5164
Chi nhánh TP.HCM:
Địa chỉ: Tòa nhà Perfect, 150 BIS Lê Thị Hồng Gấm, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh
Email: info.hcmc@gpa.vn
Điện thoại: 028 7305 7899

Kết nối với GPA