Trường Công, trường Tư và Cao đẳng cộng đồng tại Mỹ

 

Hệ thống đào tạo đại học ở Mỹ có 3 loại hình, bao gồm trường Công, trường Tư, và Cao đẳng Cộng đồng. Trước khi tiến hành nộp hồ sơ ứng tuyển, học sinh cần nên cân nhắc trước về 3 loại hình đào tạo này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những sự khác biệt cơ bản của trường công, trường tư và cao đẳng cộng đồng thông qua các yếu tố về học phí, thời gian học và đối tượng tuyển sinh.

 

Để giáo dục đại học phù hợp với khả năng chi trả của người dân, chính quyền các bang đã lập ra đại học công và liên tiếp trợ cấp cho các trường này. Do nhận được trợ cấp từ chính phủ, trường đại học công thường có học phí thấp hơn so với trường đại học tư. Trường công thường sẽ có từ “State University" trong tên mình hoặc bao gồm tên của bang hay tên địa danh (chẳng hạn như New York hay California). Số lượng sinh viên nhập học những trường này thường cao, khoảng 20.000 sinh viên hoặc hơn. Tại các trường này, người dân trong tiểu bang (những người sinh sống và đóng thuế trong tiểu bang đó) trả học phí thấp hơn so với sinh viên ngoài tiểu bang. 

Sinh viên Quốc tế trả học phí cao hơn 

Sinh viên quốc tế được coi là ngoài tiểu bang và không được hưởng mức học phí thấp. Tuy nhiên, một số trường vẫn có mức học phí thấp cho sinh viên ngoài bang và sinh viên quốc tế đến từ các tiểu bang, quốc gia, hay tổ chức mà họ đã có những thoả thuận riêng. 

Liên hệ với Golden Path Academics để biết thêm thông tin về trợ giúp tài chính và học bổng cho sinh viên quốc tế. Cẩm nang Golden Path Guide của chúng tôi có hơn 600 trường – cả công và tư – có học bổng cho sinh viên quốc tế. Một điều đáng lưu ý nữa là sinh viên quốc tế thường phải đáp ứng yêu cầu nhập học cao hơn so với sinh viên trong tiểu bang.

Trường tư được các cựu sinh viên tài trợ nhiều 

Các trường đại học tư mặt khác được tài trợ bởi các nhà tài trợ, kinh phí nhà nước cho nghiên cứu, đóng góp của cựu sinh viên, và học phí của sinh viên. Số lượng tuyển sinh có xu hướng nhỏ hơn so với các trường đại học công và cao đẳng, với khoảng 6.000 sinh viên hoặc ít hơn. Ngoài ra, trường tư không phân biệt sinh viên trong hay ngoài bang, do đó mức thu học phí là như nhau. Trường nam sinh, nữ sinh hay trường tôn giáo thường là các trường tư. Các trường đại học nổi tiếng như Harvard, Yale, Princeton trong nhóm Ivy League, cũng thường là các trường tư.

Vì các trường tư hạch toán độc lập hơn các trường công nên thường có nhiều kinh phí hơn để đầu tư vào trường lớp, giáo viên và dịch vụ cho sinh viên. Vì vậy, khác với ở Việt Nam, hệ thống trường tư ở Mỹ thường mạnh hơn và có chất lượng hơn trường công.

Cao đẳng Cộng đồng 

Trường cao đẳng cộng đồng – giống như tên được gọi – liên kết chặt chẽ với cộng đồng nơi trường được thành lập. Các trường này có quan hệ gần gũi với các trường trung học địa phương, các doanh nghiệp và các nhóm cộng đồng. Rất nhiều sinh viên nhập học sống gần trường cùng gia đình tại địa phương. Trường cao đẳng cộng đồng còn được gọi là cao đẳng junior hoặc trường cao đẳng hai năm. 

Bởi chương trình học chỉ có hai năm, chi phí các trường này thấp hơn nhiều so với các trường đại học và cao đẳng bốn năm. Các trường này có thể thuộc tư nhân hoặc chính phủ, và cấp các bằng liên kết, chủ yếu là Associate of Arts (AA) và Associate of Science (AS). Các trường cao đẳng cộng đồng thường có thoả thuận với các trường đại học bốn năm cùng địa phương để cho phép sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình liên kết có thể chuyển tiếp sang năm thứ ba của chương trình đại học cử nhân.

Để có thêm thông tin chi tiết về các trường đại học công và tư cũng như các trường cao đẳng cộng đồng, đọc giả vui lòng liên hệ tới GPA Counseling tại đây.

 

Công ty cổ phần Golden Path Academics Việt Nam

Trụ sở chính - Hà Nội:
Địa chỉ: Văn phòng GPA, Lô 10 – 11, Tầng 4, Tháp C, Tòa nhà D2, 144 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: duhoc@gpa.vn
Điện thoại: 090 225 5164

Kết nối với GPA