HIỂU RÕ VỀ 3 HẠN NỘP HỒ SƠ PHỔ BIẾN DU HỌC MỸ

Lựa chọn các trường mà mình sẽ nộp hồ sơ là một quyết định vô cùng quan trọng đối với các bạn học sinh muốn theo học tại các trường đại học Mỹ. Bên cạnh đó, các học sinh cũng cần quan tâm và hiểu rõ về 3 hạn nộp phổ biến Early Decision (ED), Early Action (EA) và Regular Decision (RD) để có cho mình một chiến lược nộp hồ sơ thông minh nhất.

GPA sẽ giúp các em học sinh có được những thông tin chính xác và quan trọng nhất về 3 hạn nộp này.

1. Early Decision (ED) – Hạn nộp hồ sơ sớm. Với ED, học sinh chỉ được phép nộp hồ sơ vào một trường duy nhất với những ràng buộc nhất định từ nhà trường.
– Thời gian nộp và nhận kết quả: hạn nộp của ED thường vào tháng 11, các ứng viên sẽ nhận được kết quả trúng tuyển vào tháng 12.
– Điều kiện: học sinh cam kết theo học tại trường nếu được nhận với mức hỗ trợ tài chính mong muốn. Đồng thời, các bạn cần rút hồ sơ của các trường đã ứng tuyển và không được nộp hồ sơ vào các đợt sau.

2. Early Action (EA): tương tự ED, EA cũng là hạn nộp sớm dành cho các bạn học sinh đã tự tin với bộ hồ sơ của mình. Tuy nhiên khác với ED, học sinh có thể nộp vào nhiều trường trong đợt EA và không chịu bất kỳ ràng buộc nào của hội đồng tuyển sinh.
– Thời gian nộp và nhận kết quả: EA thường kéo dài từ đầu tháng 11 cho đến giữa tháng 12, kết quả sẽ được thông báo vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm sau.
– Điều kiện: học sinh có thể lựa chọn học tại trường EA hoặc không nếu được trường nhận. Hơn nữa, các bạn cũng vẫn có quyền nộp hồ sơ vào các trường khác trong những đợt nộp tiếp theo.

3. Regular Decision (RD) – Hạn nộp hồ sơ thường
– Thời gian nộp và nhận kết quả: hạn nộp của RD có thể dao động từ tháng 1 đến tháng 2 tuỳ thuộc vào từng trường. Kết quả tuyển sinh sẽ được công bố vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4.
– Điều kiện: học sinh có thể nộp hồ sơ vào nhiều trường và có quyền tự do lựa chọn theo học trường đại học yêu thích trong số những trường chấp nhận hồ sơ học sinh đó.

   Công ty cổ phần Golden Path Academics Việt Nam

   Trụ sở chính - Hà Nội:
   Địa chỉ: Văn phòng GPA, Lô 10 – 11, Tầng 4, Tháp C, Tòa nhà D2, 144 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
   Email: duhoc@gpa.vn
   Điện thoại: 090 225 5164

   Kết nối với GPA