Thuật ngữ cần hiểu trong việc xin hỗ trợ tài chính

Sinh viên cần phải hiểu các thuật ngữ mà các trường đại học sử dụng khi nộp đơn xin hỗ trợ tài chính để tránh bất kỳ sự hiểu lầm nào. Sau đây là danh sách các thuật ngữ cần hiểu khi xin hỗ trợ tài chính.

Award Letter: thông báo chính thức về học bổng được trao cho sinh viên bởi một trường đại học, trong đó nêu rõ loại học bổng và số tiền được nhận.

Demonstrated Need: khoản chênh lệch giữa tổng chi phí giáo dụcvà số tiền mà gia đình sinh viên có thể chi trả.

Expected Family Contribution (EFC):  số tiền mà sinh viên và gia đình có thể chi trả cho việc học tập. Số tiền này dựa vào đơn FAFSA và tính toán của chính phủ liên bang.

Financial Aidtừ này là khái niêm chung dùng để chỉ trợ cấp hoặc học bổng cho sinh viên. Tuy nhiên, một số trường khi nói đến ‘Financial Aid’, họ có ý nói đến tiền trợ cấp của nhà nước Mỹ dành cho sinh viên là người Mỹ hoặc định cư tại Mỹ. Còn một số trường khác dùng từ này để gọi cả trợ cấp nhà nước lẫn học bổng. Để chắc chắn hơn, các bạn nên dùng scholarship khi hỏi về học bổng và need-based aid khi hỏi về tiền trợ cấp. 

Grants: khoản tiền trợ cấp dựa trên nhu cầu, không cần phải trả lại và chủ yếu là được cấp bởi chính quyền tiểu bang và liên bang.

Institutional Aid (Campus-Based Aid): hỗ trợ tài chính được trao bởi trường đại học, thường dựa trên thành tích học tập hoặc nhu cầu của sinh viên.

International Student Financial Aid Application (ISFAA): giống như đơn FAFSA nhưng dùng cho sinh viên quốc tế. Các sinh viên phải nộp đơn này khi xin tài trợ từ nhà trường, đặc biệt là những trường có học bổng toàn phần hoặc trợ cấp ở mức cao.

Loans hoặc Student Loans: tiền cho sinh viên vay và phải được trả lại. Có nhiều lựa chọn khác nhau đối với các khoản vay, nhưng các khoản vay từ chính phủ liên bang như Stafford Loan và Perkins Loan là lựa chọn tốt nhất vì có lãi suất thấp và sinh viên không phải trả tiền cho đến khi họ tốt nghiệp. Các khoản cho vay cũng được cung cấp bởi các ngân hàng tư nhân và công đoàn tín dụng, nhưng tỷ lệ lãi suất thường cao hơn.

Merit Aid: hay còn gọi là scholarship. Đây hỗ trợ tài chính được cấp bởi một tổ chức hoặc nhà trường dựa trên thành tích và tài năng của sinh viên .Danh sách đầy đủ có thể xem tại www.meritaid.com.

Need-Based Aid: hỗ trợ tài chính được cấp dựa trên khả năng chi trả học phí của sinh viên và gia đình.

Scholarshipstiền hỗ trợ học phí không cần trả lại (một loại merit aid). Tiền này được cấp cho sinh viên dựa trên các tiêu chí cụ thể như thành tích học tập, thành tích nghệ thuật và sáng tạo, hoạt động ngoại khóa, dân tộc .v.v  Học bổng được trao tặng bởi các tổ chức khác nhau bao gồm nhà trường, các tổ chức tư nhân, các bang và nhà thờ.

Work Study: hỗ trợ tài chính bằng cách làm việc, thường là trong khuôn viên của trường. Trong hầu hết các trường hợp, sinh viên phải nộp đơn FAFSA để được xem xét cho chương trình vừa học vừa làm.

   Công ty cổ phần Golden Path Academics Việt Nam

   Trụ sở chính - Hà Nội:
   Địa chỉ: Văn phòng GPA, Lô 10 – 11, Tầng 4, Tháp C, Tòa nhà D2, 144 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
   Email: duhoc@gpa.vn
   Điện thoại: 090 225 5164

   Kết nối với GPA