tvv

We are moving soon! GPA Vietnam xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của Quý đối tác, Quý phụ huynh và các em học sinh, sinh

 Tư Vấn Viên Viết Luận Cử nhân trường Đại học Denison University (Mỹ)  Hiện đang tư vấn pháp lý cho các công ty nước ngoài và công ty FDI tại

Tư Vấn Viên Viết Luận Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Kinh tế phát triển; Trường Đại học York, Anh Quốc;   Học bổng 100% Thạc sĩ Hành chính công; Trường

Tư Vấn Viên Chọn Trường Cử nhân Kinh tế, Toán và Quản trị kinh doanh trường Goucher College, Mỹ – Thạc sĩ Kinh tế trường Northeastern University, Mỹ;  10 năm

Tốt nghiệp Thạc sỹ loại Xuất sắc ngành Phân tích Dữ liệu Kinh doanh, ĐH Manchester Metropolitan University, Anh Quốc;  Cử nhân ngành Marketing, ĐH RMIT Việt Nam;  9 năm

5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục, huấn luyện phát triển bản thân và tư vấn du học.   Huấn luyện viên chính của chương trình Tư

Tư Vấn Viên Viết Luận Thạc Sĩ chuyên ngành Quốc tế tại Đại Học Washington; Cử nhân chuyên ngành Khoa Học Chính Trị tại Trường Đại Học bang Montana, Mỹ. 

Cử nhân Danh dự ngành Lịch sử, trường New York University; Thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế, trường Columbia University (Ivy League);  Luận án tốt nghiệp với đề

Tư Vấn Viên Chọn Trường  Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) trường University of Essex.  8 năm kinh nghiệm trong linh vực giáo dục, tư vấn chiến lược và

Tư Vấn Viên Viết Luận/ Tư Vấn Viên Chiến Lược Thạc sĩ Truyền thông quốc tế (MA International Communication), trường Đại học Ứng Dụng Hanze Groningen, Hà Lan.  Hơn 6